Lyng, natur og solnedgang.

Selskap underlagt særlovgivning

Spesiell kompetanse innen selskap underlagt særlovgivning og tilsyn.

Crowe har mange kunder med virksomhet som er underlagt tilsyn, slik som advokater, revisorer, regnskapsførere,  verdipapirforetak og alternative investeringsfond. Dette er bransjer vi har opparbeidet særlig kompetanse rundt.
 
Vi er også meget godt kjent med sameier og borettslag som er underlagt egne lover. Vi besitter nødvendig kompetanse for å sikre en effektiv revisjon og rapportering til aktuelt tilsyn.
 

Global rekkevidde

Som medlem av Crowe Global kan vi trekke på globale ressurser. Dette vil komme til nytte for selskaper underlagt særlovgivning som også opererer i andre land enn Norge.