Statsautorisert revisor - Christian Hadler

Christian Hadler

Statsautorisert revisor
Crowe Vika | Crowe Stavanger
Christian Hadler har jobbet som revisor i Crowe Norway siden 1998. Christian dekker de fleste bransjer dog med overvekt innenfor næringseiendom, verdipapirer, advokater og annen tjenesteytende virksomhet.

Nøkkelkompetanse

  • Tjenesteytende virksomhet
  • Investeringsselskaper
  • Eiendomsselskaper
  • SkatteFUNN

Utdanning

  • Bachelor i revisjon ved Handelshøyskolen BI (1995-1998)

Arbeidserfaring

  • Partner i Crowe Norway fra januar 2007
  • Ansatt i Crowe Norway fra september 1998

Språk

  • Norsk
  • Engelsk