Gammel undergang med grønne trær og soloppgang

Samfunnsansvar

Vår tilstedeværelse skal gi positive ringvirkninger.

«Vi bryr oss» er en av våre kjerneverdier. Vi anerkjenner at vi som selskap både har et ansvar og en mulighet til å påvirke samfunnet på en positiv måte.
 
Dette er noe av det vi gjør:
  • Vi er sponsorer for idrettslag. Breddeidrett skaper gode lokalsamfunn og oppvekstvilkår for barn og unge.
  • Vi støtter ulike aksjoner og tiltak med økonomiske bidrag.
  • Vi legger til rette for inkludering og mangfold på arbeidsplassen.