Crowe Karriere

Karriere: Livet hos Crowe

Hva møter deg i Crowe? Hyggelige mennesker og varierte oppgaver. Men ikke minst; et inkluderende miljø og en fleksibel arbeidshverdag du kan være med på å forme selv.

Karriere + Crowe = sant

I Crowe Norway er du i stor grad med på å skape din egen arbeidshverdag, og vil fra dag én være en viktig ressurs. Du får mye ansvar og selvstendighet, samtidig som du vil samarbeide tett med både partnere og andre medarbeidere.

Du får også mulighet til å engasjere deg i forskjellige interne prosjekter, både faglige og sosiale. Viktigst av alt er likevel det at vi etterstreber å være faglig oppdaterte.

For deg betyr det at du kan spesialisere deg og ta kurs som former karriereveien din. I retur får vi nyttige perspektiver fra engasjerte og faglig nysgjerrige medarbeidere.
Ansatte Crowe

Vårt partner-program

Fra nyansatt til partner? Ja, hos oss legger vi til rette for at det skal være mulig å kjenne et sterkt eierskap til arbeidsplassen. Derfor har vi et uttalt mål om at ansatte skal kunne nå partnernivå.

Det tror vi både vi og den ansatte tjener på. Som selskap er vi opptatt av foryngelse og rekruttering, og partnerprogrammet gir både oss og den ansatte et ekstra insentiv for å satse og vokse innen regnskap- og revisjonsfaget.

Partnere i Crowe

En variert arbeidshverdag

Hvordan er det å jobbe som revisor, regnskapsfører eller rådgiver? Her får du et raskt innblikk i hvordan det er hos Crowe og hvorfor akkurat du bør jobbe her.

Et inkluderende miljø

En stor del av livet går med til arbeid. Derfor er det viktig at vi trives på arbeidsplassen. I Crowe jobber vi hele tiden for å opprettholde og utvikle et godt arbeidsmiljø der alle føler seg sett og inkludert. Vi erkjenner viktigheten av å ha en god balanse mellom privatliv og arbeidsliv, og vi ønsker å legge til rette for at våre ansatte kan prestere både på hjemmebane og på jobb.
Crowe

Andre fordeler

Vi er opptatt av at våre ansatte skal føles seg ivaretatt. Derfor har vi en rekke fordeler som vi vet at våre medarbeidere setter pris på:

 

  • Høy grad av fleksibilitet. Det moderne kontoret er lokasjonsuavhengig.
  • Sentralt plasserte avdelinger. Vi er nært kollektivknutepunkter og servicetilbud.
  • Støtte til treningssenter.
  • God lunsjordning ved alle avdelinger.
  • God forsikrings- og pensjonsordning.
  • Fokus på godt miljø og trivsel. Vi ønsker å ha det gøy på jobben!
  • Årlige sosiale turer og samlinger. Teambuilding er viktig.
  • Faglig oppdatering tilbys alle medarbeidere.
Crowe
Skulle det friste med salat? I den flotte kantinen hos Crowe Vika vil vi påstå å ha et mattilbud av aller høyeste klasse.

Hva møter deg i Crowe Norway?

Hvordan er arbeidshverdagen? Hvilke oppgaver får man? Nye arbeidstakere og potensielle kandidater har alltid en hel del de lurer på. Her er svarene på de mest stilte spørsmålene vi får.

Hvilke kandidater ser dere etter?

Vi ser etter både nyutdannede og erfarne kandidater. Vi rekrutterer gjerne nyutdannede ettersom vi erfaringsmessig får gode, motiverte kandidater med nye perspektiver. Erfarne kandidater oppfordres også til å søke. Vi er alltid åpne for interessante kandidater.

Hvilke utdanningsretninger er aktuelle for dere?
Vi søker bredt når vi ser etter kandidater. Vi er opptatt av faglig mangfold i rekrutteringen. Hovedsakelig ser vi etter kandidater med master i regnskap og revisjon og siviløkonomer, men vi er også åpne for kandidater med annen relevant utdannelse. 
Hvordan foregår rekrutteringsprosessen?

Rekrutteringsprosessen fungerer slik at aktuelle kandidater kalles inn til første- og andregangsintervjuer.

Førstegangsintervjuet kan beskrives som et uformelt møte hvor målet er at vi skal bli kjent med hverandre.

I andregangsintervjuet ønsker vi å ha en dialog for å få en større forståelse av kandidatens faglige nivå, noe som i sin tur danner noe av beslutningsgrunnlaget for eventuell ansettelse.

Hvilke egenskaper vektlegges i søkeprosessen?
Karakterer betyr selvfølgelig en del, men vi har erfart at det må eksistere en motivasjon og et ønske om utvikling. I praksis betyr det at vi vurderer CV-en til kandidatene og hvilken bakgrunn de har, sammen med inntrykket vi danner oss av kandidaten.
Hva møter meg den første tiden i Crowe Norway?

Vi sørger for å skape trygge rammer rundt deg. Våre partnere vil i denne perioden være tilgjengelige, samtidig har vi en flat struktur som gjør at du kan spørre enhver Crowe-medarbeider om hjelp eller råd. De tre første ukene vil gå med til internkursing i våre systemer, og du vil også bli oppdatert på enkelte faglige temaer.

Ellers møtes du av hyggelige kolleger som setter trivsel høyt. Vi er stolte av miljøet og kulturen vi har skapt, og at vi er et sted folk ønsker å bli værende.

Hvilke arbeidsoppgaver vil en nyutdannet utføre?

Vi har en filosofi om at nyansatte raskt skal få og ta ansvar. Litt avhengig av størrelsen på kundene, vil nyansatte få en egen portefølje og få ansvar for kundekontakt.

Du vil oppleve en stor grad av frihet, og vi gir rom for at du kan forme din egen arbeidshverdag. Dette betyr også at det er opp til kandidaten å spørre om hjelp og benytte de ressursene man trenger. 

Hvordan er en typisk arbeidshverdag?
Arbeidshverdagen hos oss vil være variert, og vil bestå av mye kundekontakt. Vi er opptatt av godt samarbeid og god kommunikasjon. Viktigst av alt er at vi skal ha det gøy på jobb. Som arbeidstaker styrer du mye av din egen arbeidshverdag og har naturligvis muligheter for hjemmekontor. Et godt kollegium gjør at du har mange å sparre med.
Tilbys man kurs og videreutdanning?
Ja, vi er opptatt av at medarbeiderne skal være faglig oppdatert og tilbyr kurs og muligheter for videre faglig vekst eller spesialisering. Vi har blant annet flere ansatte som har tatt videreutdanning underveis i karriereløpet hos oss, for eksempel master i regnskap og revisjon. Vi har stipendordning for kandidater som ønsker å ta videreutdanning hos oss. 
Kan jeg begynne hos dere i en intern- eller studentstilling?

Vi vurderer løpende behovet for intern og studentstillinger. Vi har flere eksempler på ansatte som har startet i Crowe via en intern- eller studentstilling. Erfaringen er nemlig at mange ønsker å bli etter at man har fått prøve seg i Crowe Norway.

Dette foregår gjerne underveis i utdanningsløpet. En studentstilling kan f.eks. ha en stillingsprosent på 20, slik at man sitter her en dag i uka. Dette gir både oss og kandidaten en god mulighet til å teste ut om dette kan være en god «match» og gir dessuten kandidaten nyttig erfaring til CV-en.