Natur og soloppgang

Tjenesteytende selskap

Lang erfaring med selskaper innen tjenesteytende sektor.

Crowe har mange kunder innen tjenesteytende virksomhet. Dette er selskaper som lever av sin kompetanse, ekspertise og tid, og gjelder de fleste selskaper innen servicesektoren. Vi er selv en tjenesteytende virksomhet og har derfor førstehåndskunnskap om utfordringer og muligheter som denne typen virksomheter står overfor.

Flere tjenesteytende selskap velger nå å organisere seg som aksjeselskap med indre selskap, og vi har både kunnskap og erfaring knyttet til denne selskapsformen.


Spesialisert revisjon, regnskap og rådgivning

Våre revisorer, regnskapsførere og rådgivere har spesialkunnskaper innenfor de fagområder som er aktuelle for våre kunder innen tjenesteytende sektor, og vi er klare til å bistå med vår ekspertise.