Byggeplass med heisekraner

Eiendomsselskap

Revisjon, regnskap og rådgivning spesielt rettet mot eiendomsselskap.

Eiendomsbransjen har andre utfordringer knyttet til skatt og avgift. Selskapene må forholde seg til forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift, justeringsregler knyttet til merverdiavgift på bygg og skillet mellom skattemessig påkostning og vedlikehold, for å nevne noe.

Lang erfaring innen eiendomssektoren

I Crowe har vi mange kunder innenfor denne bransjen som eier næringseiendom, leilighetsbygg eller kombinerte bygg. Over tid har vi bygget opp solid kompetanse innenfor skatt og avgift knyttet til eiendom, noe som kommer alle kunder innen eiendomssektoren til nytte.