Containere

Varehandel

Vi har kompetanse tilpasset varehandelen.

Varehandelen har sine egne spesielle utfordringer, og mye er knyttet til point of sale (POS) med kort- og kontantsalg og kassasystemer. Dette er underlagt streng lovgivning og må ha gode systemer i bunn.

God kunnskap om varehandelens behov 

Crowe har lang erfaring innen varehandel, og kan bistå med revisjon, regnskap og rådgivning med hensyn til alle aspekter ved kundens hverdag, slik som varelager og lagerrutiner, som også er viktig for denne bransjen.
 
Vi har kjennskap til svært ulike typer varehandelsbedrifter, enten de har egen produksjon eller salg av ferdige varer til andre bedrifter eller forbruker.