Næringsbygg ved Aker Brygge i Oslo

Management for hire

Vi løser midlertidige ledelsesbehov med management for hire.

Det kan oppstå uforutsette behov eller endringer i ledelsesstrukturen. Likevel må daglige oppgaver og drift opprettholdes.
 
En løsning for dette kan ofte være å sette ut ledelsesfunksjoner, slik at man kan fokusere på kjernevirksomheten. Hos Crowe foregår det ved at du får en nøkkelperson som kan tiltre raskt, slik at behovet blir løst. Management for hire kan også fungere for selskaper i en overgangs- eller vekstfase.
 

Vi tilbyr leie av alle ledelsesfunksjoner

Crowe har dyktige regnskapsførere, revisorer og siviløkonomer med flere års erfaring.
Vi kan derfor tilby tjenester innenfor følgende stillingsområder:
  • Regnskapsmedarbeider
  • Regnskapsansvarlig
  • Controller
  • Økonomiansvarlig
  • Finansdirektør