Skog og fjell i soloppgang.

Visjon og verdier

Smarte beslutninger er alltid tuftet på et godt grunnlag. Dette er vår visjon og våre verdier.

Smart decisions. Lasting value.

Vår visjon oppsummert i fire ord. Som et globalt selskap innen revisjon, regnskap og rådgivning, er varig verdiskapning grunnleggende og styrende, både på egne og våre kunders vegne. Det oppnår vi ved å være tilgjengelige, innovative, faglig oppdaterte og etterrettelige.

Våre verdier

Vi bryr oss 
Vi bryr oss genuint om å skape gode relasjoner. Det gjør vi ved å være tilgjengelige; vi skal oppleves som en ressurs og støtte i hverdagen. Vi bryr oss også om våre relasjoner til samfunnet rundt, og det gjenspeiles i våre holdninger til samfunnsaktuelle spørsmål ved bærekraft, miljø, inkludering og mangfold. Spesielt vil vi nevne vårt engasjement for barn og unges oppvekstvilkår, og vi sponser idrettslag og foreninger.
Vi deler
Vi er opptatt av at kunnskapen vi tilegner oss, også skal komme andre til gode. Derfor deler vi villig vekk av vår kompetanse, og gir gode råd om hvordan kunden eller samarbeidspartnere kan anvende det i sin hverdag. Vi søker å forstå våre kunder, virksomhetsområdet og hverdagen deres, og ønsker å etablere gode samarbeidsformer, både eksternt, men også internt blant våre kolleger.
Vi investerer
Vi investerer i kunnskap og opplæring, slik at våre medarbeidere får faglig og personlig utvikling. Det gjør vi for at våre kunder skal kunne ta del i fersk kunnskap og metodikk, og for at alle parter skal oppleve innovasjon og smidighet. Vi er fremtidsrettet og følger med på tilstøtende fagfelt og samfunnsutvikling. Vi investerer kort fortalt i gode relasjoner mennesker imellom.
Vi vokser
En kontinuerlig drivkraft for oss er vekst, både når det kommer til økonomisk, faglig eller samfunnsmessig vekst. Det etterstreber vi fordi det gir oss flere strenger å spille på, og fordi det gir merverdi for kundene. Gjennom årene har det gjort oss til et selskap av anselig størrelse, og medlemskapet i Crowe gir oss global rekkevidde. Vi er rustet for å bli med på morgendagens bærekraftige vekst.
Vi bryr oss 
Vi bryr oss genuint om å skape gode relasjoner. Det gjør vi ved å være tilgjengelige; vi skal oppleves som en ressurs og støtte i hverdagen. Vi bryr oss også om våre relasjoner til samfunnet rundt, og det gjenspeiles i våre holdninger til samfunnsaktuelle spørsmål ved bærekraft, miljø, inkludering og mangfold. Spesielt vil vi nevne vårt engasjement for barn og unges oppvekstvilkår, og vi sponser idrettslag og foreninger.
Vi deler
Vi er opptatt av at kunnskapen vi tilegner oss, også skal komme andre til gode. Derfor deler vi villig vekk av vår kompetanse, og gir gode råd om hvordan kunden eller samarbeidspartnere kan anvende det i sin hverdag. Vi søker å forstå våre kunder, virksomhetsområdet og hverdagen deres, og ønsker å etablere gode samarbeidsformer, både eksternt, men også internt blant våre kolleger.
Vi investerer
Vi investerer i kunnskap og opplæring, slik at våre medarbeidere får faglig og personlig utvikling. Det gjør vi for at våre kunder skal kunne ta del i fersk kunnskap og metodikk, og for at alle parter skal oppleve innovasjon og smidighet. Vi er fremtidsrettet og følger med på tilstøtende fagfelt og samfunnsutvikling. Vi investerer kort fortalt i gode relasjoner mennesker imellom.
Vi vokser
En kontinuerlig drivkraft for oss er vekst, både når det kommer til økonomisk, faglig eller samfunnsmessig vekst. Det etterstreber vi fordi det gir oss flere strenger å spille på, og fordi det gir merverdi for kundene. Gjennom årene har det gjort oss til et selskap av anselig størrelse, og medlemskapet i Crowe gir oss global rekkevidde. Vi er rustet for å bli med på morgendagens bærekraftige vekst.

Ta kontakt med oss

Ta gjerne direkte kontakt med en av våre Crowe-avdelinger.