Daglig leder, Anne Gudrid Tomterstad, i Crowe

– Viktig med trivsel på arbeidsplassen

03.05.2023
Daglig leder, Anne Gudrid Tomterstad, i Crowe
Anne Gudrid har nå over 20 år bak seg i selskapet, og har ingen planer om å flytte på seg. Det skyldes i stor grad høy trivsel og et godt arbeidsmiljø hos Crowe Vika og Crowe Stavanger. 

Anne Gudrid Tomterstad forsto tidlig at medmenneskelighet, god kommunikasjon og kunnskapsdeling er viktige faktorer for å lykkes som revisor. I dag er hun partner, i tillegg til å lede nærmere 50 medarbeidere i Crowe Vika og Crowe Stavanger.

Hvordan var karriereveien før Crowe?
– Jeg tok en bachelor i revisjon ved Handelshøyskolen BI i Sandvika, og arbeidet ved siden av studiene. Partner Revisjon, som Crowe het den gang, var revisor for selskapet jeg jobbet i. Det var slik jeg ble kjent med selskapet, og jeg begynte å jobbe fulltid som revisormedarbeider i Partner Revisjon etter endte studier, forteller Anne Gudrid Tomterstad.

20 år senere er arbeidsplassen den samme og Anne Gudrid er en av seniorene, selv om det finnes medarbeidere som har vært der lengre.

Revisjonsbransjen er mannsdominert, i alle fall på ledelsesnivå. Hvorfor tror du det er slik?
– Hos oss ser vi ikke disse trendene så tydelig, men jeg forstår og vet fra egen erfaring at det å være småbarnsmor og leder kan være utfordrende. Jeg mener likevel det er mulig å tilrettelegge for begge deler, og det har Crowe Vika og Crowe Stavanger vist gjennom alle år.

– Kanskje vi kvinner har en tendens til å være mer forsiktige i fremtoningen enn enkelte menn. Da er det viktig å huske at det ikke alltid er de som roper høyest som er de beste partnerkandidatene. Vi ser mange eksempler på ansatte som vokser inn i diverse roller med de arbeidsoppgavene de blir tildelt. Jeg tenker at vi som partnere må hjelpe til å forme, tilrettelegge og løfte frem de ansatte så alle får sin egen stemme.

Crowe har en god kjønnsfordeling, og Anne Gudrid påpeker at det er viktig at bransjen legger til rette for dette.
 
– Jeg syns det er trist når kjønnskvotering blir et tema. Kriteriet for å komme inn i et styre skal ikke være at du er kvinne – det skal være at du er den som er best egnet. Det finnes så mange dyktige kvinner, så selv om intensjonen var god, mener jeg det burde være unødvendig å måtte dra inn kvotering. Jeg synes Crowe Vika og Crowe Stavanger er et fint eksempel på at balanse i arbeidslivet ikke trenger å stå i veien for noe som helst, forteller hun.
 
Det kan virke som Crowe gjøre mye riktig. Kan det ha noe å gjøre med måten arbeidslivet tilrettelegges på?
– Ja, det tror jeg at vi gjør. Vi har aldri vurdert den ene kandidaten mot den andre på grunnlag av kjønn. Vi har heller aldri valgt bort en aktuell kandidat på grunn av sannsynlighet for graviditet. Det er jo livets gang. Vi oppfordrer både våre mannlige og kvinnelige medarbeidere til å ta ut sin del av permisjonen, og vi har hatt mange småbarnsforeldre her den siste tiden. Det er mulig å få til en god balanse, noe som i seg selv skaper et raust og bra arbeidsmiljø.


Bratt læringskurve

Anne Gudrid forteller at noe av det som overrasket henne mest det første året som revisor i Crowe var den store tilliten og ansvaret hun ble tildelt.

– Hos oss får du tildelt din egen portefølje. I stedet for kun å sitte med en liten del av prosessen får du ansvar for alle oppgaver fra A til Å. Du har direkte kontakt med kunden, og det er du som reviderer kunden og sender inn årsregnskap og skattemelding. Det tror jeg er både motiverende og viktig.
 
Samtidig som jeg fikk mye personlig ansvar var det en trygghet i å alltid ha en partner eller medarbeider i ryggen hvis du trenger å sparre med noen. Døren hos oss er alltid åpen og partnerne skal være lett tilgjengelige for medarbeidere. Det opplevde jeg som et stort pluss de første årene jeg jobbet her, forteller Anne Gudrid.

 Så du tenker at dette er noe av det som gjør Crowe til an attraktiv arbeidsplass?
– Absolutt! Man vokser på å få tillit og ansvar.
 
Om man står fast så har man tryggheten i å bruke kollegaene hele veien?
– Ja, her er det åpne dører for alle. Partnerne diskuterer faglige spørsmål hele tiden og er veldig gode på å bruke hverandres kompetanse og å dele kunnskap med alle på huset. Det gjelder også medarbeidere og nyansatte. Mange nye kommer med oppdatert kunnskap rett fra skolebenken som kan være fint for partnerne å dra nytte av også, så det går begge veier.
 
Den typen struktur, og at det ikke er spisse albuer, gjør det at man får en faglig selvtillit som gjør at relasjonen til kunden også blir bedre?
– Ja, jeg håper det. Det er mange problemstillinger som behandles hos oss i løpet av en måned og ingen forventer at du kan svare på absolutt alt på stående fot. Jeg mener man kommer lengst med ærlig dialog. Det skal ikke være flaut å si til kunden at man ikke er helt sikker og at man må sjekke opp og komme tilbake på enkelte spørsmål.
 

Viktig med god dialog

Anne Gudrid mener at kommunikasjon og medmenneskelighet er viktige egenskaper å beherske som revisor.
– Av og til kan det føles litt som man er en kanal for frustrasjon og bekymringer, for eksempel i økonomiske kriser som vi har opplevd den siste tiden. Da er det viktig å kunne møte kunden med forståelse og respekt.

– Da jeg begynte som revisor trodde jeg at jeg kom til å sitte mest med bilag, men jeg opplevde at det var mye kundekontakt. Jeg lærte raskt at man kommer langt med å være blid og forståelsesfull samtidig som man er faktaorientert og tydelig, forteller Anne Gudrid.
 
Har du noen personlige tanker om hvordan arbeidsplassen skal utvikle seg?
– Jeg tror det er viktig at alle medarbeidere får mulighet for å jobbe mot den faglige og personlige utviklingen de selv ønsker. Det er essensielt å avklare hvilke utfordringer, og hva som skal til for at den enkelte trives. Av og til blir det mer status-prat om kunderelatert arbeid når vi setter oss ned for en snakk, men vi må aldri glemme viktigheten i trivsel og utvikling på jobb. Vi vil jo beholde alle de flinke folkene vi har her, fastslår Anne Gudrid.

 

Flere roller å fylle

Som daglig leder, partner og revisor, er det mange roller å fylle gjennom en typisk arbeidsdag for Anne Gudrid. Det er noe hun ser ut til å trives godt med:
 
– Det var en kollega som sa til meg nettopp; «Du flyr jo bare i møter!» Slik føles det jo noen ganger, at man blir dratt litt i alle retninger. Heldigvis har jeg en god ledergruppe, så vi står sammen og støtter hverandre i en hektisk hverdag, forteller hun.
 
– Men noen ganger går ikke dagen helt etter planen. Det kan hende man får en telefon som gjør at arbeidsdagen snus på hode, og kabalen må legges på nytt. Jeg merker også stor forskjell på det å nå ha et barn, og hvordan det påvirker tiden min. Det hender det blir noen sene kvelder på kontoret, men innimellom må jeg hente i barnehagen, og det kan jeg balansere ved å sitte på hjemmekontor. Arbeidsoppgavene våre er som oftest ikke lokasjonsavhengig som gjør jobben vår veldig fleksibel og enklere å kombinere med familieliv, avslutter hun.
 
Om vi ser etter en fellesnevner ved erfaringene Anne Gudrid har høstet gjennom over 20 år som revisor, partner og daglig leder, er kanskje «balanse» et godt stikkord. Det lover godt, også for Crowe i Stavanger og Crowe Vika i Oslo.