Lotte Myrland Jansen, siviløkonom og revisormedarbeider ved Crowe Vika

– Fint å bli del av et sammensveiset og faglig sterkt miljø

19.09.2022
Lotte Myrland Jansen, siviløkonom og revisormedarbeider ved Crowe Vika
Lotte Myrland Jansen, siviløkonom og revisormedarbeider ved Crowe Vika.
Trivsel, gode kolleger og faglige utfordringer var avgjørende da Lotte valgte Crowe. En studentstilling ble billetten inn, og når hun først fikk prøvd seg som revisor, var det i grunn ingen andre alternativer som gjaldt.

Rekruttering innen regnskap og revisjon er generelt vanskelig. Det er kamp om de beste talentene, og antall utdannede holder ikke tritt med veksten i bransjen. Så hva må til? «Noe mer enn bare en arbeidsplass», forteller Lotte Myrland Jansen, siviløkonom og revisormedarbeider ved Crowe Vika.


Fra studentstilling til heltid

Lotte begynte i studentstilling hos Crowe Vika i 2021, og er i dag fast ansatt som revisormedarbeider. Hennes vei inn i bransjen gjennom studentstillingen gjorde overgangen myk. Erfaringene hun gjorde seg gjør at hun har et par gode tips til hva studenter bør tenke på i møte med bransjen. Vi tok en prat om hvordan hun opplever overgangen fra studenttilværelse til arbeidsliv.

 

Hvordan var ditt første møte med Crowe?

– Jeg hadde jo hørt om selskapet på forhånd. Bekjente av meg snakket om Crowe som et faglig sterkt miljø og som en god arbeidsplass, så jeg tok en prat med selskapet og ble overbevist. Etter hvert ble jeg tilbudt en studentstilling, forteller Lotte.


Hvordan lot det seg kombinere med studier?

– Det gikk helt fint. Det fungerte slik at jeg jobbet en fast dag i uka, og litt oftere i hektiske perioder. Mye av det jeg lærte i studentstillingen var overførbart til studiene, fortsetter Lotte.

Studiene hennes foregikk ved Handelshøyskolen BI. Hun er utdannet siviløkonom med bachelor i økonomi og ledelse. Hun fullført mastergraden i finans parallelt med studentstilling hos Crowe. Hun beskriver Crowe som ideelt for ferske studenter:

– Jeg opplevde at studentstillingen ga verdifull erfaring, og jeg fikk mulighet til å teste ut om dette var noe jeg trivdes med og ville fortsette med. Konklusjonen ble at det ville jeg, forteller Lotte.

– Selv om jeg hadde studentstilling, ble jeg kastet rett ut i det. Jeg hadde kontakt med kundene og gjorde hele revisjonsprosessen fra A til Å. Det å få mye ansvar tidlig var ekstremt lærerikt. Underveis hadde jeg naturligvis støtte fra ansvarlig partner, og kunne bruke både kolleger og partnerne som ressurser.


Er det beskrivende for arbeidsflyten i Crowe?

– Ja, her er det stor takhøyde og lav terskel for å ta tak i en kollega og spørre om hjelp. Det oppleves lite hierarkisk, og miljøet kjennes inkluderende, fastslår Lotte.

 

Størrelsen gjør at man får jobbet bredt

 Crowe er blant de største regnskaps- og revisjonsnettverkene i verden, og i Norge er man størrelsesmessig for mellomstore å regne. Det er utelukkende positivt, mener Lotte:

– Det fine med størrelsen er at det både blir en faglig sterk gruppe, samtidig som at man også kjenner og hilser på alle.

Er det noe du tror studenter eller nye kandidater har nytte av?

– Helt klart. Eller, det kommer jo an på hva man ønsker seg. Dersom man vil jobbe bredt innen revisjon, med kundekontakt og mye ansvar, så vil et selskap av Crowes størrelse være bra, fortsetter hun.

– Læringskurven er bratt, men man får gode forutsetninger for å lykkes. De første ukene som nyansatt går med til onboarding, hvor vi blir kjent med systemene som benyttes, metodebruk, hvor vi kan finne relevante hjelpemidler, og ellers alt vi trenger for å komme i gang. Og så er vi ute på dypt vann, fortelle Lotte.

 

Et godt arbeidsmiljø er avgjørende

 – Det sosiale aspektet er viktig, at det er et godt arbeidsmiljø, fortsetter Lotte.


Er arbeidsmiljøet noe studentene ser spesielt etter?

– Min opplevelse er at de ser etter det, ja. Også omdømmet, om arbeidsplassen har rykte på seg for å være faglig sterke, at det er en jobb hvor man lærer mye og får utfordringer, forteller Lotte.

Utover det, hva får studenter hos Crowe, slik du har opplevd det?

– Trivsel. Og en god kultur. Det er det mange som sier, men her blir det ikke bare med praten. Det gjennomføres mye sosialt, vi drar på turer sammen og har afterwork. Revisjon er tross alt ikke bare åtte til fire. Og når man skaper en god kultur, så smitter det over på det faglige. Det blir lettere å bare slå av en prat, sier Lotte.

Hvilke andre tips vil du gi dagens studenter som ser mot regnskap og revisjon?

– Vær nysgjerrig og aktiv. Karrieredager er gode møteplasser hvor man kan bli kjent med firmaene og spørre hvordan det er å jobbe der.

– Jeg har jo selv blitt overbevist, så om jeg møter studenter i dag, spør jeg: «Du har ikke vurdert revisjon, da?», avslutter Lotte.


Til slutt er det bare å legge til at Crowe alltid er åpne for å snakke med studenter, nyutdannede eller andre kandidater som ser regnskap- og revisjon som en karrierevei. Kanskje kan en studentstilling, slik Lotte sin vei inn var, fungere også for deg?

Da er det bare å sende en åpen søknad.