Joachim A. Trana, partner i Crowe.

– Trer inn i Crowe for å gi kundene global rekkevidde

30.08.2022
Joachim A. Trana, partner i Crowe.
Joachim A. Trana, partner i Crowe.
Crowe Global er et av de ti største revisjons- og regnskapsnettverkene i verden. Partner Revisjon blir nytt medlemsfirma og Crowe styrker med dette sin tilstedeværelse i Skandinavia. Med Partner Revisjon får Crowe Norway totalt tre kontorer i Norge. Hva vil det bety for kundene?

Som før, men med nye muligheter

Crowe Global består av over 200 uavhengige selskaper fordelt på mer enn 130 land verden over. Veteraner i bransjen vil kanskje kjenne nettverket ved sine tidligere navn: Horwath og Crowe Horwath. I dag er Crowe et progressivt nettverk som opplever stor vekst innen revisjon, regnskap, rådgivning og teknologi. Partner Revisjon valgte å bli medlem i Crowe Global, som fra før var representert av Vidi Revisjon. Vi tok en prat med Joachim A. Trana, partner i Partner Revisjon og sentral i den videre etableringen av Crowe i Norge, for å få vite litt mer om medlemskapet. – Ved å tre inn i Crowe Global kan vi nå tilby den samme gode rådgivningen som våre kunder kjenner fra før, men med et større globalt nettverk i ryggen. Forskjellen ligger i at vi nå kan gi de samme gode rådene uavhengig av om kundene har sin virksomhet i Norge, Tyskland – eller hvor som helst i verden.

Hva vil dette ha å si for kundene i praksis?

– Kundene vil få den samme gode rådgivningen, og vil forholde seg til de samme menneskene – medlemskapet endrer med andre ord ikke kunderelasjonene. Har vi behov for ressurser i andre land, blir det nå enklere å koble på den nødvendige kompetansen. I tillegg innebærer jo medlemskapet noen mer praktiske endringer, sånn som nettsider, grafisk profil, brevark og lignende. Kulturen er imidlertid den samme gode, og menneskene er de du kjenner. Det har vært viktig for oss, forteller Joachim.


Hva var de bakenforliggende årsakene til at dere ville bli medlem av Crowe?

– Det er en naturlig og gradvis utvikling for oss. Det var logisk med tanke på markedet vi opererer i, og hva kundene etterspør. Vi har jo også vært del av andre internasjonale nettverk tidligere, men vi ser at Crowe er en god match, både for våre behov og for kundenes behov, fortsetter Joachim.

Uavhengig medlemsfirma, men med en sterk merkevare i front

– Litt av grunnen til at vi nå girer opp, er at markedet og kundene etterspør internasjonale nettverksforbindelser. Et eksempel på det finner vi i våre nordiske kunder, som nå får en mer sømløs rådgivning. Når kunder har behov for lokal kompetanse i et annet land, er det godt å vite at de blir ivaretatt hos kolleger i nettverket vårt. – Og det er et pluss at kundene får ett navn og én merkevare å forholde seg til, uavhengig av land. Men vi er fortsatt uavhengige selskaper, forteller Joachim.

Et selskap som tar samfunnsansvar

Crowe Global er bevisst på sitt samfunnsansvar. Med nettverkets størrelse og internasjonale tilstedeværelse, har vi stor påvirkningskraft. Det har hatt stor betydning for Partner Revisjon, ifølge Joachim.

Den gode kulturen blir videreført

– Arbeidsmiljøet er viktig, og vi er opptatt av å ha det hyggelig på jobb. Å opprettholde og utvikle det sosiale miljøet legger til rette for kunnskapsdeling og faglig utvikling. Å utvide dette sosiale miljøet med kolleger verden over blir bra, fortsetter Joachim.

– Det vil kanskje bety noe for rekrutteringen? – Ja, det vil det absolutt. Og så hjelper det å være størst blant de små. De nye kandidatene vil møte et faglig sterkt og internasjonalt miljø som i et stort selskap, samtidig som de føler seg ivaretatt som i et lite selskap. Dette betyr for så vidt minst like mye for kundene som for rekrutteringen.

– I vår bransje er det viktig med faglig nysgjerrighet, og denne nysgjerrigheten vekkes ved å ha et godt sosialt miljø med stor takhøyde. Det får vi ytterligere rom for som en del av Crowe, avslutter Joachim.

------

Crowe Norway består av de uavhengige selskapene Partner Revisjon AS og Vidi Revisjon AS. Partner Revisjon har kontorer i Vika i Oslo og i Stavanger, mens Vidi Revisjon AS har kontor på Skullerud i Oslo. Crowe sin inntreden i Norge, og samarbeidet selskapene imellom, tok til i 2021. Crowe Norway lanseres som felles merkevare og nettverkssamarbeid i august 2022.