Siv -Karin Randeberg, statsautorisert revisor hos Crowe Stavanger

Revisjonsfaget byr på uendelig mange muligheter

16.03.2023
Siv -Karin Randeberg, statsautorisert revisor hos Crowe Stavanger
Siv-Karin Randeberg, det yngste styremedlemmet i Revisorforeningen.
Siv-Karin Randeberg har bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskulen på Vestlandet, master i økonomi og administrasjon samt master i revisjon og regnskap fra NHH. I dag er hun det yngste styremedlemmet i Revisorforeningen og jobber som revisor i Crowe Stavanger. 
Da Siv-Karin var ferdig med utdannelsen jobbet hun tre år som revisor i Bergen. Etterhvert valgte hun å flytte tilbake til hjembyen Stavanger og jobber i dag hos Crowe Stavanger. Det høres ut som starten på en veldig godt planlagt karriere, men når hun blir spurt om hvorfor valget falt på akkurat revisjonsfaget må hun tenke seg litt om før hun svarer.
 
– Jeg var vel ikke ulik de fleste unge som studerer. Det er ikke alltid man vet akkurat hva man vil bli når man blir «voksen», men økonomi åpnet for mange veier, sier hun.

– Veien videre førte meg inn mot revisjon. Jeg er veldig glad for at jeg tok det valget, for i dag ser jeg hvor mange nye muligheter som til stadighet dukker opp innenfor faget, forteller Siv-Karin.
 

Yngste styremedlem i Revisorforeningen

For ikke så lenge siden dukket en slik ny mulighet opp. På Revisorforeningens generalforsamling i 2022 ble det besluttet at foreningens styre skulle utvides fra ti til tretten medlemmer, og at yngre revisorer fremover skal sitte på tre av styrevervene. Det førte til at en kollega anbefalte Siv-Karin inn til styret.

– Jeg ble kontaktet og synes jo det hørtes spennende ut, så jeg tok en prat med partnerne i Crowe for å høre hva de tenkte om at jeg ble tilbudt et styreverv i Revisorforeningen. Der fikk jeg solid støtte, så da takket jeg ja, forteller hun.
 
For å kvalifisere som yngre styremedlem må revisoren være under 35 år. Siv-Karin tror det er et smart grep å få med seg den yngre garde inn i styret.

– Jeg tror unge revisorer kan bidra med masse. Når man er fersk i faget er man sulten på å lære, og det at man er litt uerfaren kan gjerne føre til at man stiller spørsmål som kanskje ikke har blitt stilt på lenge. Det kan igjen føre til at den som skal svare blir litt utfordret. Jeg tenker at samspillet mellom nye og erfarne revisorer kan bidra til nye tanker og idéer, og kanskje til alternative løsninger, sier hun.
 

Lærerikt å sitte i styre

– For meg som ikke har noe styreerfaring fra før, er det en fin måte å lære mer om hva et styreverv innebærer, hvordan man behandler saker og så videre. Det er gøy å sitte «på toppen» og diskutere problemstillinger også. Revisorforeningen jobber jo for bransjen og det er en god følelse å få være de unges talerør inn her.

–Takhøyde i Revisorforeningens styre er mye lavere enn det jeg så for meg i utgangspunktet, og jeg syns det er utrolig fint at det er åpning for å stille spørsmål og å komme med innspill. Det sitter jo mange veldig erfarne fagfolk i foreningen og det er alltid gøy og lærerikt å høre deres tanker. Alle blir hørt og det er et utrolig fint samarbeid i foreningen, sier hun.
 
Akkurat nå jobber styret blant annet med en rekrutteringskampanje, noe Siv-Karin syns er spennende å få ta del i.

– Jeg lærer mye av å få være med på hele prosessen rundt rekrutteringskampanjen. I tillegg jobber vi mye med bærekraft, som er et svært aktuelt tema og som jeg opplever at spesielt nyutdannede er opptatt av. Å jobbe med bærekraft er veldig spennende og lærerikt, og ikke minst viktig, forteller hun. 
 

Ungt og sosialt arbeidsmiljø

– Hvorfor ble det Crowe - var det noe spesielt som tiltalte deg ved jobben?

En av hovedårsakene til at jeg ønsket å jobbe i Crowe er det gode arbeidsmiljøet. Det er nesten ingen som slutter hos oss, og det henger utvilsomt sammen med at vi alle trives så godt på jobben.

Det er seks ansatte som jobber på kontoret i Stavanger. Siv-Karin ser mange fordeler ved å jobbe i et forholdsvis lite team.

– Det at vi er få ansatte på kontoret gjør at vi jobber mye tettere sammen, og så blir man ekstra godt kjent med sine kollegaer. Vi står på når det trengs og har det gøy sammen i tillegg. Vi er ganske flinke til å ta oss en kaffe og en prat både om jobb og annet, for eksempel oppe på vår fantastiske takterrasse. Der er det helt nydelig når været er bra!

Her i Crowe Stavanger er det et ganske ungt miljø, og vi gjør mye sosialt sammen både i og utenfor arbeidstiden. Det setter jeg stor pris på, sier Siv-Karin.

Hun understreker at det ikke bare er gjeldende for Stavanger.

– Generelt er det er et veldig godt arbeidsmiljø i Crowe – på tvers av byer og kontorer. Vi har alle en gjensidig respekt for hverandre og interesse av å bli kjent med alle kollegaer. Jeg syns også vi er gode til å få med folk på tvers av byer.

– Det er veldig god personlig oppfølging av ansatte i Crowe. Det legges inn store ressurser for å gjøre alle medarbeidere fornøyde i hverdagen og for at alle skal få muligheten til å utvikle seg i jobben. Jeg syns det er veldig motiverende og gøy å føle at jeg blir satset på, forteller hun.

 

Kontor i Stavanger og Oslo

Siv-Karin tilhører Crowe Stavanger, men jobber også noe på Oslo-kontoret. Selv syns hun det en praktisk løsning å ha muligheten til å kunne jobbe på begge kontorene.

– Det å jobbe mellom to byer passer meg veldig godt. Jeg er mest på kontoret i Stavanger, men det er jo veldig praktisk at jeg kan sitte på Oslo-kontoret hvis jeg for eksempel har møter med noen av mine kunder som er lokalisert der. Når vi jobber aktivt med årsoppgjør sitter ofte teamene og jobber sammen. Dette fungerer veldig bra over Teams, men det er også fint å ha muligheten til å kunne samlokalisere dersom man tilhører ulike kontorer. Så ja, jeg ser egentlig bare fordeler ved å jobbe fleksibelt mellom to byer, forteller hun.


Frihet og ansvar

Siv-Karin mener det er et stort pluss at man allerede som helt ny i selskapet blir tildelt egne kunder som man følger opp fra A til Å.

– Helt siden jeg begynte i Crowe har jeg fått ansvar og frihet til å løse oppgaver. Det lærer man utrolig mye av! Og så er det en veldig fin gjeng som jobber her. Man er aldri alene selvom man har ansvar for oppgaver. Det er veldig lav terskel for å spørre om hjelp, og både partnere og kollegaer tar seg alltid tid til å prate og gi hverandre råd og veiledning, forteller hun.

 

Utvikling er viktig


For Siv-Karin er det viktig å fortsette å utvikle seg i jobben. Hennes mål er å bli enda bedre i revisjonsfaget, og hun tenker at det er gode muligheter for spesialisering innenfor enkeltområder etterhvert.

– Det er stadig endringer i lover og regler. Jeg opplever at kundene setter stor pris på å bli informert om endringer i god tid før de trer i kraft, så det er viktig for meg å holde meg oppdatert. 

Det som er veldig fint med å jobbe i Crowe er at det alltid er muligheter for utvikling. Ansatte oppfordres til å ta kurs, delta i faggrupper og liknende. Og så er ansatte flinke til å bruke hverandre, spille hverandre gode og dele av kunnskapen vi har internt, sier hun.


Har du noen gode råd og tips til studenter som vurderer revisjon?

Et godt tips til studenter er å sjekke muligheten for studentstilling. Vi har til stadighet studenter innom Crowe, og tilbakemeldingene er at det er en fin måte å bruke pensum i praksis. Det er også en gyllen mulighet for å bli kjent med folk i bransjen og med faget generelt.

Jeg vil også anbefale studenter å melde seg inn i Revisorforeningen. Det er gratis for studenter og man får tilgang til en mengde nyttige artikler og informasjon som man kan bruke aktivt til studiene. Mitt aller beste tips er egentlig bare – stå på!