Thẩm định Thuế 

Mục đích và cách thức cung cấp dịch vụ này

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục soát xét thuế đặc biệt đối với đối tượng mục tiêu mà khách hàng đang nhắm tới để mua hoặc sáp nhập. Báo cáo của chúng tôi sẽ giúp khách hàng hiểu rõ và lượng hóa được các rủi ro thuế tiềm tàng của đối tượng mục tiêu, từ đó giúp khách hàng đưa ra những quyết định phù hợp nhất.

Theo đó, các bước công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau:

  • Trao đổi chi tiết với khách hàng để hiểu rõ phạm vi công việc và yêu cầu cụ thể của khách hàng.
  • Triển khai thực hiện các thủ tục soát xét thuế đặc biệt đối với đối tượng mục tiêu của khách hàng theo như các thủ tục đã trao đổi và thống nhất với khách hàng trước đó. Theo đó, chúng tôi sẽ kiểm tra chi tiết các tờ khai thuế, xem xét các chứng từ liên quan, phỏng vấn và trao đổi với nhân sự liên quan để hiểu rõ bản chất kinh doanh của các loại giao dịch và loại thuế áp dụng, phân tích và đối chiếu số liệu thuế, đánh giá và nhận định các rủi ro thuế tiềm tàng,…
  • Lập và gửi báo cáo soát xét thuế đặc biệt cho khách hàng, trong đó trình bày cụ thể các phát hiện tương ứng với các thủ tục đã thực hiện, và các ước tính về rủi ro thuế tiềm tàng của đối tượng mục tiêu.
  • Giải trình cụ thể các câu hỏi của khách hàng về báo cáo.

Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau

  • Khách hàng muốn hiểu rõ và lượng hóa được các rủi ro thuế tiềm tàng của doanh nghiệp mà khách hàng đang muốn mua hay sáp nhập.
  • Khách hàng không có nguồn lực về con người và thời gian để tự thực hiện, muốn được có bên hỗ trợ thực hiện thay.
  • Khách hàng muốn có được báo cáo độc lập và khách quan từ một nhà cung cấp dịch vụ uy tín để gửi cho các nhà đầu tư.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.