Tax Health Check

Kiểm tra “Sức khỏe” Thuế 

Mục đích và cách thức cung cấp dịch vụ này

Với dịch vụ này, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể từng lần của khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện các thủ tục kiểm tra cần thiết đối với toàn bộ hay một số loại thuế để giúp khách hàng yên tâm về hồ sơ thuế và/hoặc kịp thời có những giải pháp phù hợp trước khi bị thanh tra thuế chính thức để giảm thiểu các tổn thất do bị phạt hay truy thu thuế.

Theo đó, các bước công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau:

 • Trao đổi chi tiết với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu hay lo ngại của khách hàng. Xác định và thống nhất với khách hàng về phạm vi kiểm tra và các thủ tục chuyên sâu sẽ thực hiện.
 • Làm việc với nhân viên kế toán / tài chính của khách hàng để thu thập hồ sơ khai thuế và các tài liệu liên quan cần thiết.
 • Kiểm tra tổng thể các tờ khai để bảo đảm các trường thông tin đã được kê khai đầy đủ và đúng theo hướng dẫn.
 • Đối chiếu số liệu trên tờ khai với bảng kê và bảng tính chi tiết, kiểm tra công thức tính để bảo đảm tính chính xác về số học, kiểm tra mức thuế suất tương ứng cho từng loại thuế.
 • Rà soát các giao dịch chi tiết trên bảng kê để loại ra các giao dịch không được khấu trừ hay hoàn thuế (tùy thuộc từng loại thuế). Thảo luận với khách hàng để làm rõ hơn bản chất của các loại giao dịch và đánh giá phương pháp ghi nhận cho mục đích kê khai thuế (tùy thuôc từng loại thuế).
 • Đối chiếu giao dịch trên bảng kê với sổ sách kế toán để bảo đảm không bị sót giao dịch chịu thuế nào (cả doanh thu và chi phí).
 • Rà soát và chọn mẫu giao dịch từ bảng kê để kiểm tra vào chứng từ chi tiết để bảo đảm phản ánh đúng bản chất giao dịch, và chứng từ là hợp lý và hợp lệ theo quy định thuế.
 • Xác định các sai sót và đề xuất các điều chỉnh cho số liệu trên hồ sơ thuế. Lập báo cáo chi tiết giải trình cho khách hàng, và thực hiện các trao đổi và giải thích trực tiếp khi được yêu cầu.  Đối với những vấn đề trọng yếu và phức tạp, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp và trình bày các giải pháp để khách hàng lựa chọn.
 • Gửi thư quản lý để trình bày các phát hiện và khuyến nghị nhằm cải thiện hệ thống và quy trình kê khai thuế và phòng tránh các rủi ro về thuế trong tương lai.

Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau

 • Khách hàng muốn biết tình trạng tuân thủ thuế của mình để đưa ra các phương án chuẩn bị cho việc thanh tra sắp tới;
 • Khách hàng cảm thấy có những rủi ro thuế lớn do đặc thù ngành nghề, hoặc do chưa yên tâm về quy trình kê khai thuế trong các giai đoạn trước đó, hoặc chưa yên tâm về trình độ nhân sự của bộ phận kê khai thuế. 
 • Khách hàng phát hiện thấy có một số dấu hiệu sai sót về thuế, và muốn được kiểm tra độc lập để xem có tồn tại các sai sót khác hay không.
 • Khách hàng nhiều năm chưa bị thanh tra thuế, nên không cảm thấy yên tâm. 
 • Khách hàng muốn tham khảo ý kiến của tư vấn thuế để điều chỉnh các tờ khai thuế đối với các vấn đề mà quy định chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.