Tư vấn Xử lý Tranh chấp Thuế

Mục đích và cách thức cung cấp dịch vụ này

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ giúp tư vấn cho khách hàng các giải pháp để giải quyết hiệu quả các tranh chấp phát sinh với cơ quan thuế trong trường hợp khách hàng không đồng tình với các quyết định xử phạt của cơ quan thuế.

Theo đó, các bước công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau:

 • Trao đổi chi tiết với khách hàng để hiểu rõ vấn đề đang tranh chấp và yêu cầu cụ thể của khách hàng.
 • Nghiên cứu các quy định / các tiền lệ để xác định các quy định hiện hành có thể có để bảo vệ luận điểm của khách hàng, sao cho bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật thuế, phù hợp với thông lệ, nhưng vẫn bảo vệ được tối đa lợi ích chính đáng của khách hàng.
 • Đề xuất chiến lược và các bước thực hiện, các giải pháp cũng như trình bày các kinh nghiệm của chúng tôi đối với xử lý các vấn đề tương tự với cơ quan thuế và các cơ quan cấp cao hơn cũng như các quy tắc và thông lệ hiện tại để khách hàng có thông tin và cho ý kiến (nếu có);
 • Đề xuất chiến lược và các bước thực hiện, các giải pháp cũng như trình bày các kinh nghiệm của chúng tôi đối với xử lý các vấn đề tương tự với cơ quan thuế địa phương và các cấp cao hơn cũng như các quy tắc và thông lệ hiện hành để khách hàng có thông tin và cho ý kiến (nếu có);
 • Soạn thảo thư khiếu nại để giải quyết các tranh chấp phát sinh với cơ quan thuế;
 • Gửi thư khiếu nại được khách hàng phê duyệt, ký và đóng dấu cho cơ quan thuế;
 • Thay mặt khách hàng theo dõi và gặp gỡ với cơ quan thuế để thảo luận, giải trình bổ sung để thuyết phục cơ quan thuế đồng ý với các lập luận trong thư khiếu nại;
 • Tư vấn cho khách hàng các bước cần thực hiện và đề ra chiến lược xuyên suốt quá trình tranh chấp; và
 • Nhận thư trả lời từ cơ quan thuế địa phương và dịch sang tiếng Anh để gửi cho khách hàng (nếu được yêu cầu).
 • Trong trường hợp lần khiếu nại đầu tiên không thành công, chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ công ty khiếu nại lên cơ quan thuế quản lý cấp cao hơn hoặc cơ quan nhà nước cấp cao hơn như Bộ tài chính,…

Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau

 • Khách hàng cảm thấy chưa hiểu rõ các thủ tục xử lý tranh chấp với cơ quan thuế, cần có những tư vấn đầy đủ và kịp thời.
 • Khách hàng không có nhân sự với chuyên môn chuyên sâu phù hợp để phản hồi hiệu quả với cơ quan thuế, có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có hoặc không bảo vệ được tối đa lợi ích chính đáng của mình.

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.