Tax Advisory Advanced

Tư vấn Thuế chuyên sâu

Mục đích và cách thức cung cấp dịch vụ này

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ giúp tư vấn cho khách hàng về các rủi ro liên quan đến thuế, tận dụng các ưu đãi, lợi ích thuế và giải pháp tương ứng trong các loại giao dịch hoặc sự kiện trọng yếu và phức tạp của khách hàng, ví dụ như:
 • Giao dịch mua - bán, sáp nhập doanh nghiệp
 • Xin hoàn thuế
 • Phát hành trái phiếu, cổ phiếu
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch thuế
 • Tham gia vào lĩnh vực mới, hoặc thị trường mới; đầu tư ra nước ngoài
 • Chuyển nhượng cổ phần của nhà đầu tư
 • Xin ưu đãi thuế, đề xuất thay đổi chính sách thuế của nhà nước đối với doanh nghiệp

Theo đó, các bước công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau:

 • Trao đổi chi tiết với khách hàng để hiểu rõ vấn đề của khách hàng.
 • Tư vấn hoặc trực tiếp hỗ trợ khách hàng xử lý vấn đề nếu họ không tự làm được.

Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau

 • Khách hàng là các nhà quản lý nước ngoài chưa hiểu đầy đủ các quy định thuế địa phương
 • Nhân viên khách hàng cảm thấy chưa hiểu rõ các thủ tục của cơ quan thuế.
 • Khách hàng muốn xác nhận cách hiểu các vấn đề thuế
 • Khách hàng muốn tham khảo ý kiến trong trường hợp các quy định chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định.
 • Khách hàng không có nguồn lực về con người và thời gian để làm, muốn được có bên hỗ trợ thực hiện thay.
 • Khách hàng muốn các đề xuất của bên tư vấn thuế để xử lý các bất cập nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động kinh doanh

Liên hệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ trên các tỉnh thành Việt Nam. Vui lòng liên hệ để lấy báo giá hoặc phản ánh chất lượng dịch vụ tại nút bên dưới.