Štátna Podpora

Štátna Podpora – Konzultácie Pre Podnikateľov

9.4.2020
Štátna Podpora
Úrad vlády Slovenskej Republiky predstavil a zaviedol niekoľko opatrení a riešení na podporu malých, stredných a veľkých spoločností. Ktoré prvky tohto balíka môže využiť Vaša spoločnosť a ako získať túto pomoc?

Konzultácie:

Ponúkame individuálne konzultácie na základe ktorých naši odborníci analyzujú situáciu vo vašej spoločnosti a  pomôžu Vám zvoliť riešenia štátnej podpory prispôsobené špecifickým podmienkam Vášho podnikania:

  • Aký je rozsah v akom môže Vaša spoločnosť využiť štátnu pomoc?
  • Aké podmienky musíte splniť?

Ktorá vládna podpora je pre Vás vhodná a ako o ňu požiadať?

Konzultácie Obsahujú:

  • telefonický rozhovor s daňovým poradcom a právnikom,
  • spoločnú analýzu situácie spoločnosti,
  • správu, v ktorej sú zhrnuté zistenia a možné riešenia

Taktiež ponúkame pomoc pri príprave žiadostí o:

  • štátnu pomoc,
  • oslobodenie / odloženie príspevkov na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie,oslobodenie / odloženie / nastavenie splátok DzP fyzických osôb, DzP právnických osôb, DPH, daň z nehnuteľnosti,…

Naši Experti:

Náš tím tvoria experti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti daňového, pracovného, ale aj obchodného práva. Našou výhodou sú bohaté skúsenosti zo spoluprác s klientami z rôznych odvetví pôsobiacich na slovenskom, ale aj medzinárodnom trhu. Spolupracujeme so spoločnosťami všetkých veľkostí, od malých a stredných podnikov až po veľké korporácie.

COVID-19

Balík podpory podnikania v súvislosti s vírusom