covid business support crowe

Balík podpory podnikania v súvislosti s vírusom COVID-19

24.3.2020
covid business support crowe
Globálna pandémia koronavírusu, známeho pod názvom COVID-19 čoraz viac postihuje všetky podniky a odvetvia, nie len tie najzraniteľnejšie. Niektoré z negatívnych účinkov, ktoré sa zaviedli v dôsledku spomalenia šírenia tohto vírusu vieme odstrániť alebo minimalizovať včasnými preventívnymi opatreniami.

Ponúkame komplexnú podporu v nasledujúcich oblastiach:

Zamestnanci

 • Vypracovanie postupov
 • Štruktúra práce na diaľku (nariadenia, predpisy)
 • Predpisy, sprostredkovanie dovolenky, stanoviská k dovolenke (zaslanie na povinnú dovolenku, využitie nevyplatenej dovolenky)
 • Vnútorná regulácia čiastočnej nezamestnanosti
 • Komunikácia so zamestnancami
 • Opätovné prerokovanie zmlúv so zamestnancami
 • Optimalizovanie zamestnaneckej štruktúry
 • Podpora znižovania počtu zamestnancov
 • Zachovanie informačnej bezpečnosti počas práce na diaľku
 • Poradenstvo GDPR v súvislosti so zhromažďovaním osobných údajov zamestnancov o činnostiach súvisiacich s pandémiou koronavírusu

Manažment / Financovanie

 • Právne poradenstvo o používaní súčasných a novo zavedených nariadení týkajúcich sa koronavírusu
 • Analýza likviditnej situácie spoločnosti
 • Podpora pri rokovaniach s finančnými inštitúciami
 • Vyhodnotenie nájomných zmlúv, opätovné prerokovanie podmienok nájmu
 • Daňová kontrola vzhľadom na osobitné predpisy
 • Podpora v súvislosti so štátnymi dotáciami a možnosťami odloženia platieb daňovému úradu a sociálnemu / zdravotnému poisteniu
 • Optimalizácia nákladovej štruktúry a zdrojov používaných v podnikových procesoch
 • Automatizácia procesov v prípade nedostatku primeraného počtu zamestnancov

Klienti / dodávatelia

 • Overovanie zmlúv s klientmi a dodávateľmi
 • Poradenstvo pri opätovnom prerokúvaní zmlúv
 • Vyššia moc a plnenie zmlúv so zákazníkmi a dodávateľmi
 • Komunikácia s klientmi a dodávateľmi