Crowe business continuity

Crowe Poland / Czech Republic / Slovakia - Informácie o kontinuite podnikania

18.3.2020
Crowe business continuity
V posledných dňoch sme zaznamenali nárast v počte prípadov infikovaných koronavírusom v Poľsku, Českej Republike aj na Slovensku a prípady neustále narastajú. Z dôvodu bezpečnosti našich zamestnancov a s cieľom zabezpečiť kontinuitu procesov našich klientov sme zaviedli plán kontinuity podnikania, ktorý nám umožní udržiavať plynulé fungovanie všetkých aktivít doposiaľ vykonávaných v kanceláriách.

V súčasnosti sú všetky naše služby poskytované bez prerušenia a v súlade s našou bezpečnostnou politikou.

Aktivity, ktoré sme doposiaľ zaviedli:

  • zavedenie práce na diaľku pre väčšinu nášho tímu,
  • dodržiavanie bezpečnostných postupov pre zamestnancov pracujúcich na diaľku,
  • zavedenie elektronického obehu dokumentov,
  • zrušenie všetkých pracovných ciest a zavedenie telekonferencií a videokonferencií,
  • implementácia špeciálnych zdravotných a bezpečnostných postupov pre pracovníkov, ktorí budú musieť občas navštíviť kancelárie,
  • zrušenie všetkých plánovaných udalostí, ktoré sa nekonajú online.

Pre našich klientov sme taktiež pripravili špeciálny balík služieb na pomoc s bezpečnosťou a kontinuitou podnikania počas koronavírusovej pandémie: LINK

Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako vás môžeme podporiť v súvislosti so súčasnou situáciou, sme vám k dispozícii na adrese [email protected]