Webinár: Posúdenie finančnej situácie a podniku na základe účtovnej závierky

Webinár: Posúdenie finančnej situácie a podniku na základe účtovnej závierky

Webinár: Posúdenie finančnej situácie a podniku na základe účtovnej závierky

Slovensko: Online
Dátum začiatku:

10. 6. 2021 10:00

Dátum ukončenia:

10. 6. 2021 11:00

Webinár: Posúdenie finančnej situácie a podniku na základe účtovnej závierky
Zhodnotenie finančného zdravia podniku je predmetom záujmu nielen interného manažmentu, ale aj partnerov podniku vrátane bánk, potenciálnych investorov a pod. 

Keďže účtovná závierka odzrkadľuje aktivity podniku, je dobrým zdrojom na vykonanie finančnej analýzy, ktorá slúži ako jeden z nástrojov hodnotenia celkovej ekonomickej situácie podniku. Audítori spoločnosti Crowe Slovensko vysvetlia, ako správne pracovať s účtovnou závierkou, aby čitateľ získal užitočné informácie o finančnom zdraví podniku. Zároveň sa zamerajú aj na identifikáciu silných a slabých stránok informácií uvedených v účtovnej závierke a ich zohľadnenie pri výpočte najčastejšie používaných finančných ukazovateľov, ako aj zhodnotenie vypovedacej schopnosti týchto ukazovateľov. Získané poznatky poslúžia vedeniu spoločnosti na preskúmanie výkonnosti podniku s cieľom pomôcť v rozhodovaní o ďalšom vývoji.

Dňa: 10.6.2021 od 10:00 do 11:00 (webinár je v slovenčine a bez poplatku)

Prezentujúci:

Lektor Ing. Daniel Šalamún je audítor s viac ako 25 ročnými skúsenosťami s výkonom auditu, vrátane interného auditu, SOX auditu a auditu EU fondov. Je členom prezídia Slovenskej komory audítorov a spoluautorom slovenského prekladu medzinárodných audítorských štandardov. Je držiteľom viacerých medzinárodných certifikátov (FCCA, CIA, CGAP, Prince 2 Practitioner).

Ing. Zdenka Ťahúnová je audítorkou a konateľkou spoločnosti Crowe Advartis Assurance, s.r.o. a v minulosti pôsobila ako finančná riaditeľka.

Registrácia: zaslaním mailu s Vaším menom a emailovou adresou na reception@crowe.sk.

 

Registrácia

Uč sa viac:

Svet okolo nás sa čoraz viac globalizuje, vzdialenosti sa skracujú a rozdiely v podnikateľskom prostredí sa zmenšujú.
Otázky DPH, stálej prevádzkarne a cestovných náhrad v prípade, že slovenské firmy pôsobia v Českej republike a naopak
Novela Obchodného zákonníka zaviedla povinnosť potvrdiť údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby.
Alebo Finančný príspevok na stravu ako daňový výdavok?
Svet okolo nás sa čoraz viac globalizuje, vzdialenosti sa skracujú a rozdiely v podnikateľskom prostredí sa zmenšujú.
Otázky DPH, stálej prevádzkarne a cestovných náhrad v prípade, že slovenské firmy pôsobia v Českej republike a naopak
Novela Obchodného zákonníka zaviedla povinnosť potvrdiť údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby.
Alebo Finančný príspevok na stravu ako daňový výdavok?