Webinar: Podnikanie v „Československu"

Webinár: Podnikanie v „Československu"

Otázky DPH, stálej prevádzkarne a cestovných náhrad v prípade, že slovenské firmy pôsobia v Českej republike a naopak

Webinar: Podnikanie v „Československu"
V súčasnom globálnom svete podnikateľské aktivity veľakrát presahujú hranice jednej krajiny. Z mnohých dôvodov vrátane histórie, veľmi podobného jazyka, mentality ľudí a kultúry, veľa slovenských firiem podniká aj v Českej republike a naopak.

Taktiež veľa manažérov riadi tím zložený zo zamestnancov z oboch krajín. V takýchto prípadoch sa veľmi často vyskytujú otázky ako:

  • či predaj tovaru a poskytovanie služieb má byť fakturovaný s DPH alebo bez DPH
  • ako sa registrujem na DPH v Českej republike (resp. ako sa registrujem na DPH na Slovensku, v prípade, že ide o firmu registrovanú v Čechách)
  • kedy vzniká stála prevádzkareň v zahraničí
  • ako spracovať cestovné náhrady (napr. ak zamestnanec bývajúci v Čechách pracuje pre slovenskú spoločnosť a naopak)

Cieľom nášho webinára je poskytnúť odpovede na tieto otázky a tým Vás čiastočne odbremeniť od veľkého administratívneho zaťaženia ako aj upozorniť na možné chyby, aby ste sa vyvarovali pokutám zo strany štátnych inštitúcií.

Webinár je pripravovaný expertami z Crowe Česká republika a Crowe Slovensko, spoločností, ktoré sa zaoberajú daňovým, účtovným, mzdovým poradenstom a auditom a patria do Crowe Global, čo je svetovo jedna z 10-tich najväčších sietí odborníkov v tejto oblasti.

Dátum a čas: štvrtok 17. júna o 10.00

Prezentácia bude v slovenskom/českom jazyku. Webinár je poskytovaný všetkým účastníkom zdarma.

Prednášajúci:

Webinár: Podnikanie v „Československu“