Daglig leder Anne Gudrid Tomterstad ser tilbake på nok et år med etterdønninger fra pandemien og en økende turbulens i markedet.

2022 oppsummert – et år utenom det vanlige

19.01.2023
Daglig leder Anne Gudrid Tomterstad ser tilbake på nok et år med etterdønninger fra pandemien og en økende turbulens i markedet.
Daglig leder Anne Gudrid Tomterstad ser tilbake på nok et år med etterdønninger fra pandemien og en økende turbulens i markedet. Og med overgangen fra Partner Revisjon til Crowe i tillegg, kan man trygt si at det har vært et innholdsrikt år.

Tallenes tale

– For å ta tallene først, så ser vi en vekst på 5 % i 2022. Veksten i 2021 var til sammenligning på 40 %, så 2022 har vært mer moderat, forteller Anne Gudrid, som leder både Crowe Vika og Crowe Stavanger.

– Dere har brukt året på å rigge dere for videre vekst?

– Ja, vi prøver å tenke framover og å rigge oss for vekst. Gjør man ikke det, er man kanskje litt «ferdig».

– Med det i mente, hvordan er utsiktene for 2023? Det er flere som forventer lavere vekst. Hva med dere, i hvilken grad er dere konjunkturutsatt?

– Vi er egentlig ikke så veldig konjunkturutsatte. Revisjon er en litt spesiell bransje, og behovet for våre tjenester forsvinner ikke i vanskelige tider – heller tvert imot. Sånn sett har vi alltid nok å gjøre, forklarer Anne Gudrid.

– Dere blir viktige under turbulente tider?

– Ja, revisorer og regnskapsførere er viktige støttespillere, ikke bare når ting går bra og det er vekst og utvikling i markedene, men også når det er mer utfordrende tider. Det er mange som ikke har en stor intern økonomiavdeling å lene seg på, og da er det ekstra viktig med gode støttespillere.

En ny drakt

– Når vi snakker om store hendelser i 2022 må vi nesten innom deres inntreden i Crowe?

– Ja, det var en ganske stor hendelse for oss å ta steget inn i Crowe. Vi har jo vært medlem en stund, men vi gikk ikke ut med det før i fjor høst. Vi valgte å legge lanseringen til samme tidspunkt som vi flyttet til nye lokaler, forteller Anne Gudrid.

– Selve flyttingen var jo også noe som preget høsten. Vi er fortsatt i samme bygg, men litt høyere opp, og nå med to etasjer å boltre oss på. At vi flyttet og gikk over til en ny merkevare samtidig var et grep vi tok for å gjøre overgangen mer markert, forklarer Anne Gudrid.

– Inntredenen i Crowe og nye lokaler gir kanskje et løft i seg selv?

– Det er klart. Også i internasjonal sammenheng er Crowe stort, og vi rangerer blant topp ti på verdensbasis. Det tilsvarer vår egen posisjon her i Norge. Nå har vi dessuten den plassen vi trenger for videre vekst, sier Anne Gudrid.

– Vi har også et kontor i Stavanger som vi satser på. De er en integrert del av oss og inngår i samme selskap, men de er likevel en separat avdeling under navnet Crowe Stavanger. Der er de i dag seks ansatte. Totalt nærmer vi oss 60 ansatte nå, så vi begynner å bli en god gjeng.

Fokus på antihvitvasking

– Ellers er vi også preget av alt fokuset som dreier seg om antihvitvasking. Revisor har en viktig rolle i dette arbeidet. Det er et komplekst tema som krever mye ressurser. Det er et fagområde vi jobber med kontinuerlig og vi har blant annet investert i nye systemer som har forbedret vårt arbeid på området, forteller Anne Gudrid.

– Er det andre hendelser som preget 2022?

– Ja, vi har også fått en oppdatert revisjonsstandard å forholde oss til som har krevd en litt annen tankegang og som har vært et viktig tema i år.

– Hva slags standard dreier det seg om?

– ISA 315 heter den. Den handler om identifisering og vurdering av risiko for feilinformasjon. Gode risikovurderinger er avgjørende for å utføre gode og treffsikre revisjoner, og den risikobaserte tilnærmingen er med oss gjennom hele revisjonen, forklarer Anne Gudrid.


Året oppsummert

Med flere store og viktige hendelser unnagjort, er det også enkelthendelser ellers som har vært med på å forme Crowe Vika og Crowe Stavanger.

– Vi må jo nevne at vi får en ny partner fra 1. januar 2023. Henrik Thorsø Johansen har vært med oss i mange år, og tar nå steget opp i partnerrekken, forteller Anne Gudrid.

– Ellers har vi jo blitt ni nye ansatte i 2022. I januar 2023 har vi også fått to nye på regnskapsavdelingen, samt en ny student.

Hvordan har året ellers vært?

– Vi startet jo der vi sluttet, altså med hjemmekontor. Når det så åpnet seg igjen, ble nesten alle syke. Så vi hadde et utfordrende årsoppgjør. De som har vært i bransjen lenge sier at det er det tøffeste siden 1992, forteller Anne Gudrid.

– De to foregående årene fikk vi tidlig beskjed fra myndighetene om utsatte frister, men i 2022 tok det lang tid før vi fikk avklaringer.Det ble utsatt frist, men bare for skattemeldinger. Og man vil jo helst ikke levere ting for sent til Skatteetaten! Det ble en hektisk vår.

– Men jeg gleder meg og håper at 2023 blir et normalt årsoppgjør. Det er mange her som ikke vet hva det er for noe, rett og slett. Og normale årsoppgjør er gøy! Vi ser tilbake på hjemmekontor, utsatte frister og pandemi. Forhåpentligvis er vi ferdig med dette nå, avslutter Anne Gudrid.