Anneli Bjørdal, statsautorisert revisor hos Crowe Vika

Revisjon – et fag i utvikling

08.11.2022
Anneli Bjørdal, statsautorisert revisor hos Crowe Vika
Anneli Bjørdal, autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor hos Crowe Vika.
Om revisjon og regnskap er statisk? Neppe. Spør du Anneli i fagavdelingen hos Crowe Vika, tegnes et bilde av et fag i kontinuerlig og tiltakende utvikling.

Orakelet i Crowe

Fagavdelingen hos Crowe Vika består av fire mennesker med fingeren på pulsen hva angår utvikling innen både regnskap og revisjon. Store trender, slik som automatisering og digitalisering, driver faget videre, men utover det?

Anneli Bjørdal er en av dem som har svaret. Utenom å besitte begge titlene autorisert regnskapsfører og statsautorisert revisor, har hun oversikt over det meste som beveger seg i innen faget. Og alt deles villig vekk til Crowes medarbeidere.

– Foruten meg består fagavdelingen av tre personer som bistår andre på huset dersom de har spørsmål knyttet til oppdragene de har.

Dere fungerer som en intern ressurs?

– Ja, vi tar blant annet del i opplæring av nye ansatte og arrangerer interne seminarer, eller faglunsjer som vi kaller det. I tillegg lager vi faglige nyhetsbrev og artikler til hjemmesiden. Vi har månedlige møter, og oftere ved behov, forteller Anneli.

– Vi er også i ferd med å etablere et nytt intranett hvor vi vil publisere faglig innhold og nyheter internt, men på sikt tenker vi også å publisere mer faginnhold eksternt, slik at vi kan nå ut med fagstoff som berører kundene direkte. Noen av våre partnere har allerede hatt kurs ut mot bransjen, fortsetter Anneli.

 

Revisorforeningen som god kilde

Anneli er i tillegg styreleder i Revisorforeningen Oslo Akershus, en av de mer aktive underavdelingene i Norge. Som interesse- og kompetanseorganisasjon jobber de for å fremme faget, både ved hjelp av kurs for medlemmer og som talerør for bransjens interesser.

– Vi har for eksempel jobbet med Revisorforeningen om å satse mer på de yngre, ettersom relasjonsbygging og rekruttering til revisjonsbransjen er viktig.

– Revisorforening er en god kilde til nytt fagstoff. Faglige nyheter er ofte ferskvare, så det er informasjon vi gir direkte videre til de andre på kontoret, forteller Anneli.

– Ellers har vi både faglige og sosiale sammenkomster i Revisorforeningen Oslo Akershus. Alle ansatte er dessuten medlemmer i Revisorforeningen, noe som gir oss tilgang på en spørretjeneste som kan benyttes i faglig sammenheng. Det er veldig nyttig, påpeker Anneli.

 

Tydelige utviklingstrekk

Som del av fagavdelingen følger Anneli og kollegene nøye med på utviklingstrekk som vil påvirke faget. Og mye av det er allerede på vei:

– Jeg var nylig på DnR-konferansen i regi av Revisorforeningen, og der rettet de et spesielt fokus på andre typer erklæringer, slik som bærekraftsrapportering. Foreløpig gjelder dette spesielt for store, børsnoterte selskaper, men det er liten tvil om at dette kommer, også for mindre selskaper, forteller Anneli.

– Dessuten kommer det nå en ny revisjonsstandard, og den retter seg mer mot IT-systemer og hvordan de skal forstås. Og mange av de manuelle oppgavene vi sitter med i dag? De vil bli automatisert.

Og da snakker vi om ting som kunstig intelligens (AI), digitalisering og maskinlæring?

– Ja, dette er på vei. Både på utvalgsmetoder eller hvordan du analyserer en datarekkefølge er dette verktøy som hjelper oss å finne uregelmessigheter, forklarer Anneli.

– Men det å kjenne kunden er fortsatt viktigst. Virksomhetsforståelsen er grunnleggende, uansett hvilke dataverktøy som kommer til.

 

Nettverkseffekter

Inntredenen i Crowe Global gjør at selskapet får større verktøykasse å benytte seg av, og ifølge Anneli vil det by på nye faglige spørsmål å bryne seg på:

– Jeg har vært med på å gi tilbud til internasjonale aktører, og vi får en del rettede forespørsler, og mye av det dreier seg om SAF-T-regelverket. Det eksisterer jo ulike regler på bokføring, så det gjelder å løse det over landegrensene, forklarer Anneli.

– I tillegg deltok jeg på et lederskapsakademi i regi av Crowe Global. Det gikk ut på å bli kjent med andre i Crowe-systemet verden rundt. Det foregikk over en uke, med halvannen times kurs hver dag på teams. Der var det blant annet folk fra Equador, Emiratene, Japan, Tyskland, og Luxembourg. Slik får vi bygget relasjoner og forståelse for andre kulturer og hvordan forretningslivet foregår der, forteller Anneli.

– I tillegg bidrar Crowe Global med kurs og webinarer, så vi får mye ut av nettverkssamarbeidet.

 

Kontinuerlig kursing

Apropos kursing; en av driverne bak at revisorer får stadig faglig påfyll, er en utstrakt, og høyst nødvendig kursing av egne ansatte.

– Vi er jo en av få bransjer som har et konkret kursmål. Revisorloven krever at vi må søke revisornummer på alle de med tittel, også er det et krav om 120 timer med kurs over en treårsperiode. Så det gjør at vi er i en kontinuerlig utvikling.

Hvilke kurs dreier det seg om?

– Under visse rammer kan man velge kurs litt selv, slik at man kan velge de feltene man er interessert i og ønsker mer kunnskap om. Selv har jeg valgt kurs innen skatteFUNN, ettersom jeg kjente at jeg trengte mer kunnskap om det. Og under pandemien gikk det mye på kompensasjonsordninger. Vi blir hele tiden oppdatert, forklarer Anneli.

Og slik må det nok være. Det er få andre fagfelt som må henge like mye med på lovverk, forskrifter, utviklingstrekk og samfunnstendenser som nettopp revisjon. Til syvende og sist handler det om å skape tillit:

– Den tidligere styrelederen i Revisorforeningen sa det så fint, at vi skal bekrefte historiefortellingen til selskapet. Og det synes jeg summerer jobben vår godt, avslutter Anneli.