Eirik Dirdal

Fra Stavanger til Oslo – og tilbake igjen

22.03.2024
Eirik Dirdal
Eirik Dirdal startet sin karriere i Crowe høsten 2019. Etter litt over ett år i jobben, måtte Eirik flytte tilbake til hjembyen Stavanger på grunn av familie. Da fikk han et tilbud som han ikke kunne si nei til: å etablere en avdeling i egen hjemby.

Søndagsintervju

Eirik oppdaget Crowe gjennom en jobbannonse da han var på besøk i Oslo. Han sendte inn en søknad og fikk intervju søndag samme helg. Han ble imponert over fleksibiliteten og det gode sosiale miljøet Crowe kunne tilby, som han fortsatt setter stor pris på i dag.

- Å få et intervju på en søndag og på så kort varsel imponerte meg. I tillegg ble jeg solgt da jeg hørte mye positivt om det sosiale miljøet og ikke minst den lave turnoveren. Dette stemmer også med mine egne erfaringer etter at jeg begynte.

Flyttet fra jobben – så flyttet jobben etter

Etter å ha startet i Crowe var planen å etablere seg i Oslo, men etter at koronapandemien brøt ut i Norge våren 2020 begynte Eirik å jobbe fast fra hjemmekontor i Stavanger.

- Alle satt mye på hjemmekontor. Det var ikke mange mennesker på kontoret i Oslo, og jeg leide et rom på seks kvadratmeter hos en kompis. Da var det plutselig mer appellerende å være hjemme i Stavanger med samboer.

Høsten 2021 fikk Eirik et tilbud fra Crowe om han ønsket å være med på å starte opp et kontor i Stavanger. Eirik var ikke i tvil om svaret.

- Det var et ønske fra Crowe om å etablere et kontor i Stavanger. Det passet perfekt for meg da jeg trivdes utmerket i selskapet. Jeg ønsket ikke å slutte i Crowe, så valget var enkelt.

Kontorleder i egen hjemby

Etableringen av kontoret i Stavanger ble innholdsrik for både Crowe og Eirik. Eirik ble utnevnt til kontorleder, og kontoret vokste fra én til seks ansatte på ett år. Selskapet satset samtidig stort på internasjonal etablering og på due diligence i eiendomsmarkedet.

- Det var en fantastisk erfaring å starte opp et kontor i min egen hjemby. Jeg har også fått muligheten til å samarbeide med utenlandske kunder og kollegaer gjennom nettverket i Crowe Global. Dette har vært både lærerikt og interessant. Vi har også levert solide resultater innen due diligence, og jeg opplever at tilbakemeldingene fra kundene er veldig gode.

Flere lokasjoner, men ett selskap

Etter pandemien har samarbeidet mellom avdelingene Crowe Vika og Crowe Stavanger blitt styrket.

- Vi har to lokasjoner, men vi er ett selskap. Det er ikke Crowe Stavanger og Crowe Vika, men vi er ett stort selskap som opererer som én enhet.

Inkluderende og sosialt miljø på tvers av kontorene

Crowe har mange inkluderende og sosiale arrangementer som bidrar til å styrke samholdet mellom ansatte på tvers av avdelingene.

- Vi har en rekke faste arrangementer som bidrar til å fremme personlig vekst og det interne samarbeidet. Vi har blant annet årlig hyttetur, aktivitetsdag med fokus på teambuilding, ulike middager og festlig sommeravslutning. I tillegg har vi en årlig helgetur. De siste årene har vi vært på Svalbard, i Lofoten, og i fjor var vi i Cannes. I år skal vi til Budapest, og det blir nok veldig hyggelig.

Attraktiv arbeidsplass

I det internasjonale Crowe Global-nettverket arrangeres det jevnlig konferanser for å drøfte ulike utfordringer som medlemslandene står overfor. Eirik fikk gleden av å delta på Crowe Global-konferansen i Paris i mai 2023, der rekrutteringsutfordringer i bransjen var et av temaene som ble tatt opp.

- Rekruttering er en utfordring. Det er et stort behov for mennesker i bransjen, og det er stor konkurranse om de flinkeste folkene.

På spørsmål om hva som gjør Crowe til en attraktiv arbeidsgiver, svarte Eirik:

- Jeg tror det er avgjørende for dagens jobbsøkere med mulighet til å utvikle seg både faglig og sosialt. Vi kan tilby et godt sosialt miljø og faglige utfordringer tilpasset den enkeltes kompetanse og ambisjoner. Vi oppfordres av partnere til å delta i ulike prosjekter, og vi har stor frihet til å velge hva vi ønsker å jobbe med.

- Vi har bevisst valgt å ha kontorer sentralt både i Oslo og Stavanger. Dette tror jeg appellerer til mange, spesielt i Stavanger hvor mange selskaper holder til på Forus. Å ha kontor sentralt gjør det enklere å opprettholde et aktivt sosialt liv utenfor arbeidstiden. Vi tilbyr også fleksible arbeidsordninger, som for eksempel muligheten til å jobbe hjemmefra.

- Kort oppsummert kan jeg ikke tenke meg en bedre arbeidsplass enn Crowe.