Christian Hadler, partner i Crowe.

Advokat eller revisor?

04.04.2022
Christian Hadler, partner i Crowe.
Christian Hadler, partner i Crowe.
Visste du at du i mange tilfeller like gjerne kan bruke en revisor når det f.eks. skal foretas en endring i selskapet eller når det skal lages en avtale. Her gir vi deg noen eksempler på situasjoner hvor man kan benytte revisor i stedet for – eller i samarbeid med – en advokat.

Kapitalendring

  • Kapitalforhøyelse: Uavhengig av hvordan kapitalforhøyelsen skjer, må endringen bekreftes av revisor eller advokat.

  • Kapitalnedsettelse: Her kan revisor og advokat bistå med selskapsrettslige papirer, men det er ikke lengre noe krav til erklæring fra revisor for gjennomføring av kapitalnedsettelsen. Husk: Uttak av kapital du tidligere har innbetalt, skal du ikke betale skatt av. Dersom innbetalt aksjekapital skal benyttes til å dekke opparbeidet underskudd (udekket tap), må det sendes et varsel til Brønnøysundregisteret.

Fisjon / fusjon

  • Hvis selskaper slår seg sammen (fusjon) eller ett selskap skal splittes i flere selskap (fisjon), må man følge bestemmelser i aksjeloven. I tillegg kan det dukke opp skattemessige spørsmål. I slike prosesser kreves det normalt at ledelsen lager en plan, utarbeider ulike redegjørelser og at endringen vedtas på en generalforsamling. I tillegg til å bistå med utarbeidelsen av de selskapsrettslige dokumentene vil revisorens oppgave være å avgi en uttalelse om redegjørelsene, samt å bekrefte aksjekapitalen i det nye selskapet/de nye selskapene.

Konvertible lån

Hvis et selskap tar opp et lån som på et senere tidspunkt kan gjøres om til aksjekapital (konvertibelt lån), gjelder de samme reglene som ved kapitalforhøyelse. Slike lån skal meldes til foretaksregisteret, og det kan være gunstig å registrere en fullmakt for styret til å gjennomføre den senere forhøyelsen av egenkapitalen.

Oppkjøp av selskap

I utgangspunktet krever ikke oppkjøp eller salg av selskaper noen bekreftelse, uttalelse eller erklæring fra revisor eller advokat. Men man ønsker gjerne en oversikt som viser hva som er riktig pris å betale, og hva man faktisk kjøper. I slike situasjoner er det ikke uvanlig at det gjennomføres en selskapsgjennomgang hvor det samles inn og analyseres informasjon om det aktuelle selskapet (due diligence). En slik gjennomgang tar gjerne for seg både juridiske og økonomiske forhold. Revisor kan i slike tilfeller bistå med den finansielle gjennomgangen mens advokatene ser på det juridiske.