Frode står forran Crowe kontoret

Etter snart 30 år har Frode fortsatt drømmejobben

05.06.2024
Frode står forran Crowe kontoret
De siste tiårene har verden endret seg raskt, dette gjelder også revisjonsbransjen – som Frode har vært en del av i nesten 30 år. Med fremveksten av internett og ny teknologi har arbeidsflyten gjennomgått en betydelig endring. Revisjonsbransjen ser annerledes ut nå enn før, men Frode har fortsatt drømmejobben.

På tross av alle odds

Frode studerte til å bli revisor fra 1992 til 1995, like etter bankkrisen i Norge. På den tiden var det vanskelig for økonomer og revisorer å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Bare tre av hans medstudenter hadde klart å sikre seg jobb. Da Frode oppdaget en av de få jobbannonsene som var tilgjengelige det året, søkte han umiddelbart. Heldigvis fikk han jobben, til tross for at han var en av nesten 200 søkere. Denne arbeidsplassen var en av forløperne til Partner Revisjon, som i 2022 skiftet merkenavn til Crowe.

Etter to år som revisormedarbeider dro Frode til Bergen for å ta høyere utdanning innen revisjon. Halvannet år senere kom han ferdig utdannet tilbake til jobb.

- Den gangen var det vanlig at man var ansatt i to år, og så tok man høyere revisorstudium, som det het da. Dette var før dagens mastergrader eksisterte.

Før fusjonen som resulterte i Partner Revisjon, hadde Frode rukket å være partner i ett år i det gamle firmaet. Nå er han en av de få som fortsatt er med fra tiden før fusjonen.

Papiret har blitt borte

Da Frode begynte i selskapet i 1995, hadde de ikke e-post. Kontoret hadde fasttelefon, og de brukte skrivemaskin med 3-lags gjennomslagspapir.

- Det var et mareritt å skrive noe feil. Hvis du skrev feil, så måtte du da rette med viskelær. Og ikke bare på ett ark, men på tre ark.

Den teknologiske utviklingen førte raskt til endringer. Noen få år senere kom e-post, og i 2003 ble det mulig å sende inn skattemelding via Altinn.

- Da Altinn kom, syntes vi det var veldig praktisk. Den største revolusjonen er at papiret nesten ikke brukes lenger. Selv om det fortsatt ligger noen papir på pulten min, har papiret i praksis blitt borte. Det å gå fra elektrisk skrivemaskin med gjennomslagspapir til der vi er i dag har vært en reise.

Frodes mange hatter

På samme måte som teknologien har endret bransjen, har Frode selv endret og tatt på seg flere roller gjennom årene. I dag er han kurskoordinator, partner og styreleder i selskapet. Som kurskoordinator er Frode ansvarlig for at alle ansatte får sine nødvendige kurs. Kursing er lovpålagt, og det viktig å holde seg oppdatert på nye lovgivninger og å tilegne seg ny kunnskap. Crowe er opptatt av å sørge for at de ansatte utvikler seg kontinuerlig.

- Å ta kurs er viktig for alle, meg selv inkludert. Det handler om å vedlikeholde det man kan, forbedre seg der man kan bli bedre, og jage kunnskap man aldri blir helt utlært på.

Som partner og styreleder har Frode et større operasjonelt ansvar. Han fungerer også som sparringspartner for daglig leder. Disse rollene medfører mye ansvar, men også stolthet for Frode.

Samfunnets tillitsperson

En annen rolle Frode kjenner seg igjen i er revisors rolle som samfunnets tillitsperson. Frode ser revisors rolle som et tillitsverv som er avgjørende for å opprettholde et transparent samfunn med åpne forhandlinger og kortene på bordet.

- Tillit bygges opp i millimeter og rives ned i meter. Det gjelder også for oss som revisorer.

Attraktiv arbeidsplass

Revisjonsbransjen har opplevd utfordringer med rekruttering de siste årene. Det gamle studieløpet for revisjon er blitt erstattet med en master, noe som har hevet terskelen.

Crowe ønsker å være med på å utvikle og bygge ny talenter, og har tatt en aktiv posisjon på forskjellige høgskoler og universiteter i landet. På karrieredager har Crowe vært til stede med stands og jobbet for å bli kjent i studentmiljøene, noe som har resultert i mange ansettelser av nyutdannede.

- Det er stor konkurranse om kandidatene i bransjen. Vi rekrutterer ikke bare de som har gått master i regnskap og revisjon, vi rekrutterer også kandidater med andre relevante studier. De senere årene har vi rekruttert mange med master i finans, og de er flinke folk.

For å skille seg ut som en attraktiv arbeidsplass, må man kunne tilby noe unikt. Frode mener at Crowe har goder som gjør dem konkurransedyktige på rekrutteringsfronten. Crowe investerer i de ansatte faglig via tilbud om kurs, samt et internt opplæringsprogram for nyansatte. I tillegg er det daglig oppfølging, noe som er spesielt nyttig for nye ansatte.

Størst av de små

Frode ser en enorm verdi i at Crowe er "størst av de små". Dette betyr at Crowe er svært synlig blant de mindre revisjonsbedriftene uten å bli tilfredse eller passive når det kommer til videreutvikling. Som ansatt i Crowe unngår man å bli et lite tannhjul i en større maskin. Crowe tilrettelegger også for de individuelle ansattes ønsker og behov.

- Jobber man i et mindre selskap som oss, får man erfaring fra hele revisjonsprosessen fra A til Å. Jeg tror man jobber bredere enn i større deler av næringslivet. Det var noe jeg satte pris på da jeg var ny, og det gjør jeg fortsatt.

Drømmejobben

Drømmejobben er et ord som dukker opp flere ganger i samtale med Frode. Hvorfor?

- Jeg står opp hver morgen og gleder meg til å gå på jobb, treffe hyggelige kollegaer, og jobbe med varierte og spennende oppgaver. Jeg ønsker å gjøre min lille del for at Norge fortsatt skal være et tillitssamfunn. Det gjør meg stolt av jobben, at det faktisk handler om å være samfunnets tillitsperson. Hvis Norge fortsatt skal være et tillitssamfunn, da trenger vi sånne som oss – da trenger man revisorer.