Kasulikku

DAC6

Piiriülestest skeemidest teavitamine

Alates 30.jaanuari 2021 tuleb esitada maksuskeemide kohta teated DAC6 direktiivi alusel