Kasulikku

aruanne

Aastaaruande kitsaskohad

Kui valitseb ebakindlus või on nähtamatud kohustised, ettevõtte omakapital on negatiivne...