Maksuvõlgade ajatamine 2020. aastal 

Seoses koroonaviirusega peatati maksuvõlgadelt intressiarvestus

Crowe DNW
01.04.2020
tax

Nakkustest teatanud riikide arv ja 2019. aastal koroonaviirusega (COVID-19) nakatunud inimeste arv kasvab jätkuvalt. 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) haiguse epideemiaks ning juhtumeid teatati kõigil mandritel, välja arvatud Antarktika. Ühtlasi tõuseb ka koroonaviiruse surmajuhtumite arv. Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra.

Seoses väljakuulutatud eriolukorraga teatas Maksu- ja Tolliamet 18. märtsil 2020, et 1. märtsist kuni 1. maini 2020 peatatakse hilinenud maksete puhul intresside arvestus. Finantsraskustesse sattunud ettevõtetel on võimalik tekkinud maksuvõlg tasuda kaheteistkümne osamaksena, et vähendada 3-kuulises eriolukorras tekkinud viiviseid 50%. Osade kaupa automaatse makseotsuse saamiseks peaksid olema täidetud järgmised tingimused: 

  • maksuvõla kogusumma on kuni 20 000 eurot;
  • ajatamise graafik koostatakse kuni 12 kuuks;
  • kõik kohustuslikud maksudeklaratsioonid on esitatud;
  • puuduvad kehtivad ajatamisgraafikus või kohtu poolt kinnitatud kompromissikavad;
  • puuduvad Maksu- ja Tolliametile maksmata trahvid, sunnirahad ning kohtumenetluse tulemusel ei ole tekkinud viiviseid (trahv, sunniraha, menetluskulud, muud rahalised karistused);
  • taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti-, likvideerimis- või ümberkorraldusmenetlust;
  • solidaarset kohustust ei ole (st maksuvõlad tuleb tasuda mitme isiku poolt ühiselt);
  • maksukohustuste osas ei ole vaidlusi;
  • maksuvõlga ei ole sundtäitmiseks üle antud kohtutäiturile;
  • viimase kuue kuu jooksul pole ajatamisgraafikuid kehtetuks tunnistatud.

Vajate abi maksude ajatamisel?
Kirjutage meile [email protected] või helistage +372 68 25 750

E-keskonnas maksukohustuste ajatamise juhend