Koolitused ja konverentsid

Koolitused ja konverentsid

Maksustamine, koolitused raamatupidajatele ja muud

Pakutavad koolitused

Elukestev õpe on audiitori töö lahutamatu osa. Täiendades pidevalt oma pädevust peame me tähtsaks jagada enda teadmisi ja kogemusi ka teistega.
Korraldame nii avalikke koolitusi ja konverentse kui ka teie ettevõtte vajadustest ja spetsiifikast lähtuvaid ettevõttesiseseid koolitusi.

 

Keskendume peamiselt finants- ja raamatupidamisalastele koolitustele:

  • IFRS standardite praktiline rakendus
  • Eestis kasutatavad arvestuspõhimõtted
  • Maksundus
  • Pettuste ennetamine
  • Juhtimine

Koolitusi viime läbi inglise, eesti ja vene keeles.

Madis profile
Madis Valk
Partner, Audiitorteenused, vandeaudiitor
Crowe DNW OÜ
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW OÜ