Koolitused ja konverentsid

Koolitused ja konverentsid

Maksustamine, koolitused raamatupidajatele ja muud

Elukestev õpe on audiitori töö lahutamatu osa. Täiendades pidevalt oma pädevust peame me tähtsaks jagada enda teadmisi ja kogemusi ka teistega.
Korraldame nii avalikke koolitusi ja konverentse kui ka teie ettevõtte vajadustest ja spetsiifikast lähtuvaid ettevõttesiseseid koolitusi.

Keskendume peamiselt finants- ja raamatupidamisalastele koolitustele:

  • IFRS standardite praktiline rakendus
  • Eestis kasutatavad arvestuspõhimõtted
  • Maksundus
  • Pettuste ennetamine
  • Juhtimine
Koolitusi viime läbi inglise, eesti ja vene keeles.

Teised teenused

Raamatupidamisteenused
Raamatupidamisteenus, palgaarvestus ja muud raamatupidamisteenused
Ärinõustamine
Ettevõtete ostu- müügiga seotud teenused ja hindamised. Pettuste uurimine ja tõkestamine. IT turvariskid ja sisekontroll 
Audiitorteenused
Audiitorteenused ja seotud teenused Eestis ja kogu maailmas. Mitterahalise sissemakse ja pakendiaruandluse kontroll 
Maksu- ja õigusteenused
Eesti maksud, rahvusvahelised maksulepingud,  ja maksustamine välismaal, siirdehinnad, äri asutamine ja likvideerimine
Raamatupidamisteenused
Raamatupidamisteenus, palgaarvestus ja muud raamatupidamisteenused
Ärinõustamine
Ettevõtete ostu- müügiga seotud teenused ja hindamised. Pettuste uurimine ja tõkestamine. IT turvariskid ja sisekontroll 
Audiitorteenused
Audiitorteenused ja seotud teenused Eestis ja kogu maailmas. Mitterahalise sissemakse ja pakendiaruandluse kontroll 
Maksu- ja õigusteenused
Eesti maksud, rahvusvahelised maksulepingud,  ja maksustamine välismaal, siirdehinnad, äri asutamine ja likvideerimine
Madis profile
Madis Valk
Partner, vandeaudiitor
Crowe DNW  OÜ
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW  OÜ