industry

Tegevusharud

Me mõistame Teie tööstusharus eksisteerivaid spetsiifilisi riske ja pakume nende efektiivseid maandamismeetmeid.

Kas teie tegelete nendes harudes ?

Finantsteenused
Investeermisühing, makseasutus, kindlustusvahendaja, krediidiandja või -vahendaja,  E-raha asutus
Transport ja logistika
Mere, õhu- või maa transpordi teenuse osutaja, sadama terminaal või logistikakeskus
Tootmine
Tööstusliku- või tarbekaupade tootja, ehitusmaterjalid, loodusvarad ja energia tootmine
Infotehnoloogia
IKT sektori start up, media ja kommunikatsioon,  informatsiooni käitlemine ja turvateenused
Finantsteenused
Investeermisühing, makseasutus, kindlustusvahendaja, krediidiandja või -vahendaja,  E-raha asutus
Transport ja logistika
Mere, õhu- või maa transpordi teenuse osutaja, sadama terminaal või logistikakeskus
Tootmine
Tööstusliku- või tarbekaupade tootja, ehitusmaterjalid, loodusvarad ja energia tootmine
Infotehnoloogia
IKT sektori start up, media ja kommunikatsioon,  informatsiooni käitlemine ja turvateenused