DAC6

Piiriülestest skeemidest teavitamine (DAC6)

Kas teie ettevõttel on kohustus teavitada maksuametit?

Crowe DNW
28.01.2021
DAC6

Direktiiv DAC6, mis reguleerib maksuhaldurite vahelist koostööd teabe vahetamisel Euroopa Liidus, kohustab ettevõtteid teavet andma Maksu- ja Tolliametile skeemide kohta. See käib vaid selliste skeemide kohta, milles esineb piiriülene aspekt ning millel on mõju maksukohustusele, finantskontode alasele teabevahetusele või mille abil on võimalik peita tegelikku kasusaajat. Kuidas selgitada siiski välja, kas see puudutab just teie ettevõtet?

Kõigepealt tuleks välja kirjutada kõik skeemid, mida on väljatöötatud, turustatud, korraldatud, rakendamist kättesaadavaks teinud ja juhtinud, aga samuti ka abistanud ja nõustanud. Seejärel tuleks vaadata, kas skeemi kohta on täidetud vähemalt üks allpool loetletud piiriülesest tähistavatest tingimustest:

  1. skeemis osalevad isikud on erinevate riikide või jurisdiktsioonide residendid;
  2. vähemalt üks skeemis osalevatest isikutest on samal ajal rohkem kui ühe riigi või jurisdiktsiooni resident;
  3. vähemalt üks skeemis osalevatest isikutest tegutseb riigis või jurisdiktsioonis, mille resident ta ei ole.

Kui on täidetud vähemalt üks nendest kriteeriumidest, tuleks selgitada välja ka teistele tunnustele vastavust, mis on kehtestatud Rahandusministri määrustega „Piiriüleste skeemide kriteeriumid“.

Mitte kõik skeemid on teabevahetuse kohustuse täitmiseks asjakohased. Seega tuleks järgmise sammuna kontrollida, kas on täidetud peamise hüve kriteerium, milleks on maksueelise saamine. Peamise hüve kriteerium on täidetud ka juhul, kui kõiki asjasse puutuvaid asjaolusid arvesse võttes on skeemist tulenev mõistlikult eeldatav peamine hüve või üks peamistest hüvedest maksueelise saamine.

Kõikide eelpool nimetatud kriteeriumite täitumisel on teabevahetus kohustuslik. Juhul kui ettevõttel on tunnused, kuid peamise hüve kriteerium pole täidetud, siis tuleks veenduda, et skeemiga seotud teine osapool, kes saab maksueelise, on teavitanud skeemist. Sellisel juhul vabaneb ettevõte korduvast aruandekohustusest, kui tal on ette näidata juba esitatud skeemile antud viitenumber või muud tõendid teise teabeandja poolt sama teabe esitamise kohta.

Teil tekkis küsimus või vajate abi?
Saatke päring e-posti aadressile [email protected] 

Meie ekspertide kontaktid:

Afag
Afag Trubitsõna
Manager, Audit & Tax
Crowe DNW OÜ
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW OÜ