dadada

Muudatused osakapitali alammääras

Veebruarist jõustub uus äriregistri seadus ja äriseadustiku muudatused

Vadim Donchevski
31.01.2023
dadada
Alates 1. veebruarist 2023 ei ole enam lubatud osaühinguid asutada sissemaksmata kapitaliga, kuid miinimumkapitalinõue langetatud ühe eurosendini

Jõustunud on äriseadustiku muudatused, mille kohaselt ei saa enam osaühingut asutada ilma osakapitali sissemakseta.

Uue osaühingu registreerimiseks võib põhikirjas määrata osakapitali suuruseks vähemalt 0,01 eurot. Vaatamata sellele, jääb osanikel endiselt kehtima senise osakapitali alammäära ehk 2500 eurotosanike vastutuse alammääraks võlausaldajate eest.

Ettevõtte asutamine mitteresidentide poolt on muutunud keerulisemaks, kuna neil on enne äriregistrile avalduse esitamist vaja avada pangakonto ja sissemaksta osakapital (vähemalt 1 eurosent). Alternatiivina võimaldab äriseadustik registreerida uue ettevõtte mitterahalise sissemaksega osakapitali nimiväärtue ulatuses. 

Konsultatsiooni või abi saamiseks ettevõtte asutamisel mitterahalise sissemaksega võtke ühendust meie nõustajatega.

Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW OÜ
Madis profile
Madis Valk
Partner, Audiitorteenused, vandeaudiitor
Crowe DNW OÜ
Anton Mullo
Anton Mullo
Director, Audit & Accounting, Vandeaudiitor
Crowe DNW OÜ
Afag
Afag Trubitsõna
Manager, Audit & Tax
Crowe DNW OÜ