audit or review insight

Audit või ülevaatus?

Ülevaade auditi  ja ülevaatuse erinevustest ning kriteeriumitest 

Vadim Donchevski
4.01.2018
audit or review insight
Mis on ülevaatus?

Ülevaatus on kindlust andev audiitorteenuse liik, mis on oma ulatuselt väiksem kui tavaline audit ning annab seega ka väiksema kindlustunde, et audiitori poolt kontrollitud finantsinformatsioon ei sisalda väärkajastmist seoses kehtestatud nõuetega. Ülevaatuse eesmärgiks on anda finantsinformatsiooni kasutajale mõõdukas kindlustunne, et sellist väärkajastamist ei ole kontrolli käigus tuvastatatud.

  

Lisaks on audit kohustuslik igale aktsiaseltsile, millel on rohkem kui kaks aktsionäri, riigi raamatupidamiskohustlasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sihtasutusele ja riigieelarvest eraldist saavale erakonnale.

Samuti võib ülevaatust läbi viia konsolideerimise eesmärgil koostatud finantsinformatsiooni kohta, juhul kui sellist informatsiooni esitavad grupi raamatupidamisele välismaal asuvad tütarettevõtted, mille kohalik raamatupidamistava erineb emaettevõtte omast (RTJ, IFRS) ning grupi audiitor leiab, et konsolideerimise komponendi kohta võib läbi viia ülevaatuse.

Suuremad kontsernid ja börsil noteeritud ettevõtjad võivad ka läbi viia vahearuandluse ülevaatust vastavalt kehtestatud avalikule- või sisereeglistikule.

Kohustusliku auditi ja ülevaatuse kriteeriumid Eestis aruande perioodidele, mis algavad 01.01.2017 või hiljem:

 

 Kriteerium 2 näitajat ületavad  1 näitaja ületab  2 näitajat ületavad 1 näitaja ületab 
 Müügitulu  4 milj €  12 milj €  1.6 milj €  4.8 milj €
 Bilansimaht  2 milj €  6 milj €  0.8 milj €  2.4 milj €
 Töötajate arv  60 180 24   72
 Audit või Ülevaatus?  Audit    Ülevaatus


Audiitori raportid auditi ja ülevaatuse tulemuste kohta

· Auditi tulemusena väljastatakse jaatav otsus - auditi tulemusel kinnitatakse, et raamatupidamise aastaaruanne on vastavuses kehtestatud nõuetega.

· Ülevaatuse tulemusel väljastatakse eitav otsus - ülevaatuse tulemusel kinnitatakse, et koostatud aruandes ei leitud erinevusi seoses kehtestatud nõuetega.


Madis profile
Madis Valk
Partner, vandeaudiitor
Crowe DNW  OÜ
Olesja profile
Olesja  Timofejeva
Direktor, Audiitor- ja raamatupidamisteenused Eestis
Crowe DNW  OÜ
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW  OÜ