arinõustamine

Ärinõustamine

Väärtuse hindamine, siirdehinnad ja muud

Paljud ülevõtmised/ühinemised ei täida ettevõtjate ootusi.

Põhjused võivad tuleneda puudulikust tehingustruktuurist, liiga optimistlikest hinnangutest ja puudustest integratsiooniplaanides. Välisettevõtet hinnates tuleb nende riskidega kokku puutuda. See tuleneb erinevast keelest ja kultuurilistest barjääridest; erinevustest ärieetikas, õigussüsteemis, eeskirjade täitmise nõuetest ja raamatupidamise printsiipidest; ning samuti siirdehindadest, mis mõjutavad maksustamist ja tihti toovad kaasa ka valitsuse sekkumise.

Samas pakuvad rahvusvahelised tehingud ettevõtetele suuremaid kasvuvõimalusi: suuremat tulu mastaabisäästult, uut sihtturgu olemasolevatele toodetele või teenustele, paremat ligipääsu tooraine turgudele ja oma hooajalise tegevuse maandamist.

Isegi arukad juhtkonnad ja erainvestorid ei tea kõike, mida nad peaksid tegema, et muuta tehing edukaks, seetõttu olekski vaja rahvusvahelise kogemustega nõustajaid.

Meie teenused hõlmavad:

  • Ostu/ühendamise väljatöötamist ja analüüsi;
  • Ettevõtte väärtuse hindamist;
  • Siirdehinna määramist;
  • Ettevõtte müüki ja likvideerimise teenuseid. 

 

Madis profile
Madis Valk
Partner, Audiitorteenused, Vandeaudiitor
Crowe DNW OÜ
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW OÜ