Riskijuhtimine

Riskide hindamine ja juhtimine

Efektiivne ja järjepidev riskijuhtimine

Rahvusvahelise ettevõtte omanikuna peate juhtima riske mitmel rindel – strateegilised, operatsiooni, vastavus- ja aruandlusriskid. Ettevõtete juhid vajavad sageli professionaalseid nõustajaid tasakaalustatud otsuste tegemiseks ja riskide juhtimiseks. Tõhus ja järjepidev riskijuhtimine annab Teile ja Teie töötajatele kindlustunde ja saate keskenduda oma organisatsiooni peamiste ärieesmärkide saavutamisele. Efektiivselt toimiv riskijuhtimine aitab tõsta organisatsiooni väärtust.

Mõned näited riskidest, millega kokku võite puutuda:

  • Majandusharu ja organisatsiooniga seotud äririskid
  • Töötajatega seotud riskid
  • Tehnoloogia ja IT-riskid
  • Vastavusriskid (nt regulatsioon ja maksud)
  • Sisekontrolli riskid
  • Kliendisuhete haldus (CRM) ja avalikud suhted
  • Keskkonna- ja ohutus-riskid
  • Korruptsioon ja turvariskid

Teised teenused

Ärinõustamine
Ettevõtete ostu- müügiga seotud teenused ja hindamised. Pettuste uurimine ja tõkestamine. IT turvariskid ja sisekontroll 
Raamatupidamisteenused
Raamatupidamisteenused alustavatele ettevõtjatele, palgaarvestus, konsolideerimine, aruannete koostamine ja muud
Maksu- ja õigusteenused
Eesti maksud, rahvusvahelised maksulepingud,  ja maksustamine välismaal, siirdehinnad, äri asutamine ja likvideerimine
Audiitorteenused
Audiitorteenused ja seotud teenused Eestis ja kogu maailmas. Mitterahalise sissemakse ja pakendiaruandluse kontroll 
Ärinõustamine
Ettevõtete ostu- müügiga seotud teenused ja hindamised. Pettuste uurimine ja tõkestamine. IT turvariskid ja sisekontroll 
Raamatupidamisteenused
Raamatupidamisteenused alustavatele ettevõtjatele, palgaarvestus, konsolideerimine, aruannete koostamine ja muud
Maksu- ja õigusteenused
Eesti maksud, rahvusvahelised maksulepingud,  ja maksustamine välismaal, siirdehinnad, äri asutamine ja likvideerimine
Audiitorteenused
Audiitorteenused ja seotud teenused Eestis ja kogu maailmas. Mitterahalise sissemakse ja pakendiaruandluse kontroll 
Darja Ros
Darja  Roos
Partner,  vandeaudiitor
Crowe DNW  OÜ
Madis profile
Madis Valk
Partner, vandeaudiitor
Crowe DNW  OÜ
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW  OÜ