Maksu- ja õigusteenused

Maksu- ja õigusteenused

Leiame Teie maksu- ja õigusküsimustele lahendused Crowe liikmete kaudu kogu maailmas

Iga päev muutuvad maailma eri paigus maksuregulatsioonid, reeglid ja lepingud. 

Strateegiad, mis vähendasid maksukoormust eile, ei pruugi toimida täna. Võite jätta märkamata võimalusi, kuidas oma raha säästa- eriti uutele turgudele sisenedes. Teie ettevõtte maksuspetsialistil ei pruugi olla aega, et olla kursis iga muutuse ja nüansiga. Samuti võib Teie ettevõtte maksukonsultant arvata, et Teie firma on liiga „väike“, et talle läheneda personaalselt või Teie maksukonsultant võib ise olla liiga „väike“, et Teid tulemuslikult teenindada.

Edukad ettevõtted kaaluvad läbi maksude erinevad mõjud, enne kui teevad oma äriotsuseid, et mitte maksta rohkem kui on nende seaduslik kohustus. See muudab rahvusvaheliste regulatsioonidega kooskõlas olemise, konsultatsiooni ja struktureerimise ettevõtete üldise strateegia oluliseks osaks.

Siirdehindade küsimused

Rohkem kui 60% maailma kaubandusest toimub seotud osapoolte vahel. Maksusoodustused eri riikides võivad mõjutada maksuplaneerimise efektiivsust kogu kontserni jaoks. Teisest küljest kehtestavad riikide maksuametid erinevaid meetmeid, et ennetada kasumi liikumist kodumaalt madalama maksumääradega riikidesse. See muudab hindade määramise seotud osapoolte vahel väga tähtsaks. Me võime aidata Teil kindlaks määrata kontsernisisestes tehingutes rakendatavad siirdehinnad ja ette valmistada vajalikku dokumentatsiooni.

Mitteresidentide maksustamine

Olukorras, kus inimene liigub oma riigist teise (näiteks lähetuse korral), kerkib esile küsimus kuidas tuleks maksustada selle isiku tulu. See võib osutuda keeruliseks nii isikut lähetusse saatnud ettevõtte kui ka isiku enda jaoks. Meie spetsialistid aitavad Teil lahendada erinevaid küsimusi, mis on seotud piiriülese maksustamisega välismaal viibijate suhtes (tulumaks, sotsiaalmaks jne) ja palgaarvestusega.

Piiriülesed tehingud

Topeltmaksustamise lepingud on erinevad ja neid ei saa võtta alati üheselt. Korrektne topeltmaksustamise lepingute tõlgendamine, toetudes kohtulahenditele, vähendab Teie maksuriske piiriülese äritegevuse korral. Meie spetsialistid omavad vastavat haridust ja kogemust, et aidata Teil rakendada topeltmaksustamise lepinguid.

Käibemaks

Käibemaksuga seotud küsimused on kõige keerulisemad piiriüleste tehingute puhul. Meie kogemustega spetsialistid on võimelised Teile pakkuma kõiki käibemaksuga seotud teenuseid: nõustamist, käibemaksukohuslaseks registreerimist, käibedeklaratsiooni esitamist ja palju muud. 

Õigusalane nõustamine

Olles Crowe DNW Grupi osaks osutame juriidilisi teenuseid oma klientidele ka teistes Balti riikides ja Ukrainas ning leiame Teie õigusküsimustele lahendused Crowe liikmete kaudu kogu maailmas.

Pakume kiiret ja tõhusat õigusabi järgmistes valdkondades:

 

  Äriõigus

  • Ühingute asutamise, ühendamise, jagunemise, ümberkorraldamise ja likvideerimise dokumentide koostamine ja toimingute korraldamine;
  • Nõustamine ettevõtete ostu-müügi läbirääkimistes ning  seotud dokumentide ettevalmistamine ja toimingute korraldamine;
  • Konsulteerimine ning abi dokumentide ettevalmistamisel;
  • Ettevõtte ostmisel selle tausta, juriidiliste ja maksuriskide analüüsimine (tax & legal due diligence);
  • Ühingu juhtkonna, sh kontrollorganite liikmete õigusalane nõustamine.

  Võlaõigus

  • Võlaõiguslike lepingute koostamine, ettevalmistamine ning lõpetamine;
  • Konsulteerimine võlaõiguslikes vaidlustes ja võlgade sissenõudmisel;
  • Kinnisvaraga seotud tehingute nõustamine ja korraldamine;
  • Ühingute nõustamine täitemenetluses ja pärimismenetluses;
  • Esmane nõustamine tsiviil- ja halduskohtumenetluse ning asjaõiguslike tehingute valdkonnas;
  • Nõustajana osalemine tsiviilkohtumenetluses.

  Tööõigus

  • Töölepingute ja võlaõiguslike töösuhete lepingute koostamine ja ettevalmistamine ning konsultatsioon;
  • Nõustamine ametijuhendite ja sisekorraeeskirjade väljatöötamisel;
  • Lepingute muutmise ja lõpetamise ettevalmistamine ning konsultatsioon;
  • Esindamine töövaidluskomisjonis ning läbirääkimistel;
  • Töötervise- ja tööohutusalane õiguskonsultatsioon.

   

   

  Vadim
  Vadim Donchevski
  Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
  Crowe DNW OÜ
  Leonid Agejev
  Leonid Agejev
  Partner
  Larssen CS OÜ