Maksu- ja õigusteenused

Iga päev muutuvad maailma eri paigus maksuregulatsioonid, reeglid ja lepingud. 

Strateegiad, mis vähendasid maksukoormust eile, ei pruugi toimida täna. Võite jätta märkamata võimalusi, kuidas oma raha säästa- eriti uutele turgudele sisenedes. Teie ettevõtte maksuspetsialistil ei pruugi olla aega, et olla kursis iga muutuse ja nüansiga. Samuti võib Teie ettevõtte maksukonsultant arvata, et Teie firma on liiga „väike“, et talle läheneda personaalselt või Teie maksukonsultant võib ise olla liiga „väike“, et Teid tulemuslikult teenindada.

Edukad ettevõtted kaaluvad läbi maksude erinevad mõjud, enne kui teevad oma äriotsuseid, et mitte maksta rohkem kui on nende seaduslik kohustus. See muudab rahvusvaheliste regulatsioonidega kooskõlas olemise, konsultatsiooni ja struktureerimise ettevõtete üldise strateegia oluliseks osaks.

Siirdehindade küsimused

Rohkem kui 60% maailma kaubandusest toimub seotud osapoolte vahel. Maksusoodustused eri riikides võivad mõjutada maksuplaneerimise efektiivsust kogu kontserni jaoks. Teisest küljest kehtestavad riikide maksuametid erinevaid meetmeid, et ennetada kasumi liikumist kodumaalt madala maksumääradega riikidesse. See muudab hindade määramise seotud osapoolte vahel väga tähtsaks. Me võime aidata Teil kindlaks määrata kontsernisisestes tehingutes rakendatavad siirdehinnad ja ette valmistada vajalikku dokumentatsiooni.

 

Mitteresidentide maksustamine

Olukorras, kus inimene liigub oma riigist teise (näiteks lähetuse korral), kerkib esile küsimus kuidas tuleks maksustada selle isiku tulu. See võib osutuda keeruliseks nii isikut lähetusse saatnud ettevõtte kui ka isiku enda jaoks. Meie spetsialistid aitavad Teil selgitada erinevaid küsimusi, mis on seotud piiriülese maksustamisega välismaal viibijate suhtes (tulumaks, sotsiaalmaks jne) ja palgaarvestusega.

 

Piiriülesed tehingud

Topeltmaksustamise lepingud on erinevad ja neid ei saa võtta alati üheselt. Korrektne topeltmaksustamise lepingute tõlgendamine, toetudes kohtulahenditele, vähendab Teie maksuriske piiriülese äritegevuse korral. Meie spetsialistid omavad vastavat haridust ja kogemust, et aidata Teil rakendada topeltmaksustamise lepinguid.

 

Käibemaks

Käibemaksuga seotud küsimused on kõige keerulisemad piiriüleste tehingute puhul. Meie kogemustega spetsialistid on võimelised Teile pakkuma kõiki käibemaksuga seotud teenuseid: nõustamist, käibemaksukohuslaseks registreerimist, käibedeklaratsiooni esitamist ja palju muud. 

 

Õigusalane nõustamine

Pakume kiiret ja tõhusat õigusabi järgmistes valdkondades:

  • äriõigus – äri alustamine, ühinemised ja ülevõtmised, välisinvesteeringud, ettevõtte asutamine, aktsionäride vahelised lepingud, ühisettevõtted, osalus ettevõttes, firma ost ja müük, ettevõtte ümberkorraldamine, aktsionäride vahelised vaidlused, juhatuse liikme kohustused ja vastutus, maksejõuetus, esindused ja filiaalid; likvideerimine ja lõpetamine; 
  • maksud – esindamine vaidlustes maksuametiga, maksukaebuste koostamine, maksuhalduri juurdlused;
  • tööõigus  töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine, tööõigusega seotud küsimused. 

 

Muud teenused

Audiitorteenused
Audiitorteenused ja seotud teenused Eestis ja kogu maailmas. Mitterahalise sissemakse ja pakendiaruandluse kontroll 
Ärinõustamine
Ettevõtete ostu- müügiga seotud teenused ja hindamised. Pettuste uurimine ja tõkestamine. IT turvariskid ja sisekontroll 
Äri asutamine
Nõustamine ja abi sobiva äriühingu vormi määramisel ja muud
Raamatupidamisteenused
Raamatupidamisteenus, palgaarvestus ja muud raamatupidamisteenused
Audiitorteenused
Audiitorteenused ja seotud teenused Eestis ja kogu maailmas. Mitterahalise sissemakse ja pakendiaruandluse kontroll 
Ärinõustamine
Ettevõtete ostu- müügiga seotud teenused ja hindamised. Pettuste uurimine ja tõkestamine. IT turvariskid ja sisekontroll 
Äri asutamine
Nõustamine ja abi sobiva äriühingu vormi määramisel ja muud
Raamatupidamisteenused
Raamatupidamisteenus, palgaarvestus ja muud raamatupidamisteenused
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW  OÜ