Ari asutamine

Äri asutamine

Tegevusloa taotlemine, ettevõtte registreerimine ja palju muud
asutmamine

Ettevõtte loomine

Enne äriühingu asutamist ja konto avamist, tuleb vaadata natuke tulevikku ja arvestada, milliseid stsenaariume te endale tulevikus ette kujutate. Kas on olemas konkreetsed nõudmised kapitalile või litsentsi saamise osas? Kas ettevõte laieneb teistesse riikidesse? Kui tugevalt hakkavad omanikud olema seotud igapäevase ärijuhtimisega? Need ja paljud teised küsimused tuleb läbi töötada enne ettevõtte registreerimist, vähendades aja- ja rahakulu tulevikus.

Millega saab aidata programm „Corporate Care“?

See programm on mõeldud neile omanikele ja juhtidele, kes mõistavad, et eduka äri rajamiseks ei piisa üksnes ideest, vaid tähelepanu tuleb pöörata ka funktsioonidele, mis toetavad ettevõtte elujõulisust ja jätkusuutlikust. Alati ei ole allüksuste loomine ja töötajate palkamine ülesannete täitmiseks ratsionaalne tasuvuse ja pädevuse taseme poolest.
Kaaluge lahendust mille puhul meie spetsialistid ja konsultandid võtaksid enda kanda osa igapäevase tegevuse tagamise hoolest, et juhid saaksid keskenduda strateegilistele ja põhitegevuse probleemidele. 

  • Juriidilised küsimused – asutamise dokumendid, registreerimine, protokollid, muutused, ümberregistreerimine, litsentsid, lepingud;
  • Finants – raamatupidamine ja maksudeklaratsioonid, ettevõttesisene aruandlus, eelarve koostamine;
  • Turundus – ettevõtte identiteet, konsultatsioonid reklaamifirmade osas, veebilehtede ja blogide loomine, infolehed, ürituste korraldamine klientidele;
  • IT – vajaduste analüüs ja valik lahendusi, serverite haldamine, võrguturvalisuse hindamine;
  • Personal – töötajate valik ja hindamine, motiveerimine ning koolituskavade koostamine.
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW OÜ
Aleksei Saaremägi
Aleksei Saaremägi
Partner
Larssen CS OÜ