Ari asutamine

Äri asutamine

Tegevusloa taotlus, ettevõtete registreerimine ja muud

Ettevõtte loomine. Enne kui äriühing luua ja avada konto, tuleb vaadata natuke tulevikku ja arvestada, mis stsenaariume te endale tulevikus ette kujutate. Kas on olemas konkreetsed nõudmised kapitalile  või litsentsi saamise osas? Laieneb ettevõte teistesse riikidesse? Kui tugevalt hakkavad omanikud olema seotud igapäevase ärijuhtimisega? Need ja paljud teised küsimused tuleb läbi töötada enne ettevõtte registreerimist, vähendades aja- ja rahakulu tulevikus.

Millega saab aidata programm „Corporate Care“?

See programm on mõeldud neile omanikele ja juhtidele, kes mõistavad, et selleks, et äri oleks edukas on vaja pöörata tähelepanu mitte ainult põhiideele, vaid ka funktsioonidele, mis toetavad ettevõtte elujõulisust ja jätkusuutlikust. Alati ei ole allüksuste loomine ja töötajate palkamine ülesannete täitmiseks ratsionaalne tasuvuse ja pädevuse taseme poolest. Kaaluge lahendust mille puhul meie spetsialistid ja konsultandid võtaksid enda kanda osa igapäevase tegevuse tagamise hoolest, et juhid saaksid keskenduda strateegilistele ja põhitegevuse probleemidele. 

  • Juriidilised küsimused – asutamise dokumendid, registreerimine, protokollid,  muutused, ümber registreerimine, litsentsid, lepingud;
  • Finants – raamatupidamine ja maksudeklaratsioonid, ettevõttesisene aruandlus, eelarve koostamine;
  • Turundus – Ettevõtte identiteet, konsultatsioonid reklaamifirmade osas, veebilehtede ja blogide loomine, infolehed, ürituste korraldamine klientidele;
  • IT – vajaduste analüüs ja valik lahendusi, serverite haldamine, võrgu turvalisuse hindamine;
  • Personal – Töötajate valik ja hindamine, koolituskavade koostamine ning motiveerimine.

Teised teenused

Raamatupidamisteenused
Raamatupidamisteenus, palgaarvestus ja muud raamatupidamisteenused
Audiitorteenused
Audiitorteenused ja seotud teenused Eestis ja kogu maailmas. Mitterahalise sissemakse ja pakendiaruandluse kontroll 
Ärinõustamine
Ettevõtete ostu- müügiga seotud teenused ja hindamised. Pettuste uurimine ja tõkestamine. IT turvariskid ja sisekontroll 
Maksu- ja õigusteenused
Eesti maksud, rahvusvahelised maksulepingud,  ja maksustamine välismaal, siirdehinnad, äri asutamine ja likvideerimine
Raamatupidamisteenused
Raamatupidamisteenus, palgaarvestus ja muud raamatupidamisteenused
Audiitorteenused
Audiitorteenused ja seotud teenused Eestis ja kogu maailmas. Mitterahalise sissemakse ja pakendiaruandluse kontroll 
Ärinõustamine
Ettevõtete ostu- müügiga seotud teenused ja hindamised. Pettuste uurimine ja tõkestamine. IT turvariskid ja sisekontroll 
Maksu- ja õigusteenused
Eesti maksud, rahvusvahelised maksulepingud,  ja maksustamine välismaal, siirdehinnad, äri asutamine ja likvideerimine
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW  OÜ
Aleksei Saaremägi
Aleksei Saaremägi
Partner
Larssen CS OÜ