Audiitorteenused

Audiitorteenused

Audit või ülevaatus kohalike auditeerimise nõuete alusel

Auditi teenused on olulised, et luua ettevõttele hea maine ja usaldusväärsus- see on eriti oluline vara globaalses majanduses, mida õõnestavad pidevad ärilised skandaalid. Ettevõtted, kes teadvustavad finantsaruandlusega seonduvaid riske, parandavad oma finantsaruandeid ja võidavad seeläbi suuremat usaldusväärsust rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt.

 

Meie audiitorteenused:

  • Rahvusvahelistele standarditele vastav audit või ülevaatus Eestis, Lätis, Ukrainas, Valgevenes, Aserbaidžaanis ja mujal;
  • Kindluse andmine grupi audiitoritele tütarettevõtete konsolideerimise tarbeks koostatud finantsinformatsiooni õigsuse kohta;
  • IFRS finantsaruannete audit või ülevaatus
  • Toetuste auditid (sh rahvusvaheline rahastamine, toetused EL fondidest);
  • Kokkuleppelised kontrolliprotseduurid;

 

 

Lisaks saame pakkuda teenuseid, mis nõuavad vandeaudiitori kutse olemasolu, näiteks:

  • Mitterahalise sissemakse seaduse nõuetele vastavuse kontroll
  • Ühinemislepingute kontroll
  • Erikontroll aktsionäride poolt antud volituste piires
  • Kvalifikatsioon

 

Me vastame rahvusvahelistele standarditele teenuste osutamiseks, samuti kohalikele nõuetele auditi läbiviimises riikides, kus me teenust pakume. Meie audiitorid ja nõustajad omavad eelnevat töökogemust Big Four-is ja teistes rahvusvahelistes ettevõtetes ning on sertifitseeritud ACCA, ACPA ja/või riiklike institutsioonide poolt.

Muud teenused

Maksu- ja õigusteenused
Eesti maksud, rahvusvahelised maksulepingud,  ja maksustamine välismaal, siirdehinnad, äri asutamine ja likvideerimine
Ärinõustamine
Ettevõtete ostu- müügiga seotud teenused ja hindamised. Pettuste uurimine ja tõkestamine. IT turvariskid ja sisekontroll 
Raamatupidamisteenused
Raamatupidamisteenus, palgaarvestus ja muud raamatupidamisteenused
Riskide hindamine ja juhtimine
Riskide hindamine ja haldamine, Pettuste uurimine ja ennetamine, 
Sisekontrolli loomine ja läbiviimine, küberturvalisus ja IT audit
Maksu- ja õigusteenused
Eesti maksud, rahvusvahelised maksulepingud,  ja maksustamine välismaal, siirdehinnad, äri asutamine ja likvideerimine
Ärinõustamine
Ettevõtete ostu- müügiga seotud teenused ja hindamised. Pettuste uurimine ja tõkestamine. IT turvariskid ja sisekontroll 
Raamatupidamisteenused
Raamatupidamisteenus, palgaarvestus ja muud raamatupidamisteenused
Riskide hindamine ja juhtimine
Riskide hindamine ja haldamine, Pettuste uurimine ja ennetamine, 
Sisekontrolli loomine ja läbiviimine, küberturvalisus ja IT audit
Madis profile
Madis Valk
Partner, vandeaudiitor
Crowe DNW  OÜ
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW  OÜ
Olesja profile
Olesja  Timofejeva
Direktor, Audiitor- ja raamatupidamisteenused Eestis
Crowe DNW  OÜ