audiitorteenused

Audiitorteenused

Audit või ülevaatus kohalike auditeerimise nõuete alusel

Auditi teenused on olulised, et luua ettevõttele hea maine ja usaldusväärsus - see on eriti oluline vara globaalses majanduses, mida õõnestavad pidevad ärilised skandaalid. Ettevõtted, kes teadvustavad finantsaruandlusega seonduvaid riske ja parandavad oma finantsaruandeid, võidavad seeläbi suuremat usaldusväärsust rahvusvahelistelt kapitaliturgudelt.

Meie audiitorteenused:

  • Rahvusvahelistele standarditele vastav audit või ülevaatus Eestis, Lätis, Ukrainas, Aserbaidžaanis ja mujal;
  • Kindluse andmine grupi audiitoritele tütarettevõtete konsolideerimise tarbeks koostatud finantsinformatsiooni õigsuse kohta;
  • IFRS finantsaruannete audit või ülevaatus;
  • Toetuste auditid (sh rahvusvaheline rahastamine, toetused EL fondidest);
  • Kokkuleppelised kontrolliprotseduurid.

Lisaks saame pakkuda teenuseid, mis nõuavad vandeaudiitori kutse olemasolu, näiteks:

  • Mitterahalise sissemakse seaduse nõuetele vastavuse kontroll;
  • Ühinemislepingute kontroll;
  • Erikontroll aktsionäride poolt antud volituste piires;
  • Kvalifikatsioon.

Me vastame rahvusvahelistele standarditele teenuste osutamiseks, samuti kohalikele nõuetele auditi läbiviimiseks riikides, kus me teenust pakume. Meie audiitorid ja nõustajad omavad eelnevat töökogemust Big Four-is ja teistes rahvusvahelistes ettevõtetes ning on sertifitseeritud ACCA, ACPA ja/või riiklike institutsioonide poolt.

Madis profile
Madis Valk
Partner, Audiitorteenused, vandeaudiitor
Crowe DNW OÜ
Vadim
Vadim Donchevski
Partner, Audiitor- ja nõustamisteenused, vandeaudiitor, CFE
Crowe DNW OÜ
Olesja profile
Olesja Timofejeva
Director, Audiitor- ja raamatupidamisteenused Eestis
Crowe DNW OÜ