Vat

Zmena podmienok pandemickej OČR

9. 10. 2020
Vat
Vláda SR dňa 17.09.2020 (s účinnosťou od 23.09.2020) schválila novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá obsahuje zrušenie  § 293fb ods. 2 písm. a) zákona o sociálnom poistení.

Školopovinné deti

Podmienky nároku na pandemickú OČR v prípade rodičov školopovinných detí ostávajú novelou zákona o sociálnom poistení nezmenené.

Naďalej platí, že nárok na pandemickú OČR vznikne v prípade:

  • osoby, ktorá sa bude starať o dieťa do 11. roku veku (do 18. roku veku pri dieťati s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ak trieda, resp. škola, ktorú navštevuje bola uzatvorená rozhodnutím zriaďovateľa alebo ministerstva školstva,
  • rodiča dieťaťa, ktorý bude ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav, pričom mu ošetrujúci lekár potvrdil potrebu ošetrovania tohto dieťaťa.

HR a mzdy