elektronicka komunikácia FS

Finančná správa prechádza na obojsmernú elektronickú komunikáciu

15.11.2021
elektronicka komunikácia FS
S účinnosťou od 1.1.2022 bude Finančná správa komunikovať so svojimi klientami už iba prostredníctvom elektronických zásielok.
Elektronické zásielky bude Finančná správa doručovať daňovníkom prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) – slovensko.sk.

Elektronický dokument sa bude považovať za doručený, až momentom potvrdenia adresáta o doručení, alebo uplynutím úložnej lehoty 15 dní. Daňovníci si môžu v schránke ÚPVS nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe, a to buď zasielaním oznámenia na email alebo prostredníctvom SMS správy.

V prípade že daňový subjekt (občan, podnikateľ) nebude mať schránku na ÚPVS aktivovanú na elektronické doručovanie, doručenie bude uskutočnené prostredníctvom Slovenskej pošty.

Zahraničné osoby, ktoré nebudú mať aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS, ale budú mať zriadenú schránku na Portáli Finančnej správy, bude finančná správa zasielať dokumenty elektronicky do schránok na Portál Finančnej správy. Ak nebude mať zahraničná osoba schránku na ÚPVS ani na Portáli Finančnej správy, doručenie bude vykonané prostredníctvom poštových služieb.

Zdroj: financnasprava.sk