Crowe e-commerce webinbar

Trilógia webinárov o elektronickom obchode

Slovensko: Online webinár
Dátum začiatku:

28. 2. 2023 15:00

Dátum ukončenia:

2. 3. 2023 15:00

Crowe e-commerce webinbar
Elektronický obchod vo Veľkej Británii a EÚ

Služby: dane, poradenstvo, audit

Pripojte sa k nám na bezplatnú trojdielnu sériu webinárov „Elektronický obchod vo Veľkej Británii a EÚ“.

Experti Crowe z Veľkej Británie a EÚ budú diskutovať o know-how nadobudnutom pri pomoci klientom v oblasti elektronického obchodu. Témy budú zahŕňať pravidlá elektronického obchodu EÚ, colné dôsledky Spojeného kráľovstva, pravidlá Spojeného kráľovstva a EÚ pre obchodovanie na platformách a ďalšie. Sú vhodné pre odborníkov v oblasti elektronického obchodu, daní a cla.

Môžete sa zapojiť do všetkých troch webinárov alebo si vybrať konkrétny webinár, ktorý Vás zaujíma. Naši odborníci sa pokúsia odpovedať na otázky publika a všetky nezodpovedané otázky dostanú po webinári písomnú odpoveď.

Webináre sú v angličtine a dĺžka každého webináru je 45 minút.

REGISTRUJTE SA TU

28. február, 15:00 SEČ

Elektronický obchod v EÚ a pohyb zásob

Pohyb zásob medzi krajinami a stranami znamená viacero položiek musí byť súlade s požiadavkami vo viacerých krajinách. Tento webinár sa zameria na presun zásob z jednej krajiny EÚ do inej krajiny EÚ. Takýto pohyb môže byť vyvolaný vami, vašim 3PL partnerom alebo vašim platformovým partnerom. Na weibnári budeme diskutovať aj o dostupných zjednodušeniach.

Prednášajúci:

Rendall Hofman, Indirect Tax Partner, Crowe Foederer

Peter Empsten, Tax Partner, Crowe Belgium

Peter Van de Heuvel, Bleckmann


1. marec, 15:00 SEČ

Colné dôsledky pre maloobchodníkov v elektronickom obchode

Dovoz tovaru do EÚ a Spojeného kráľovstva zahŕňa správu DPH a colných povinností. To opäť znamená compliance a dokumentáciu. Tento webinár sa zameria na pravidlá EÚ a Spojeného kráľovstva v súvislosti s dovozom tovaru. Budeme takisto diskutovať o zjednodušeniach, ktoré možno využiť. Témy webinára budú zahŕňať:

  • riadenie nových výziev Spojeného kráľovstva v oblasti ciel a DPH pri dovoze od Brexitu,
  • clá, PIVA, migrácia CDS, pravidlá DPH pri dovoze s nízkou hodnotou,
  • možnosti dodávateľských reťazcov do Spojeného kráľovstva a celej EÚ.

Prednášajúci:

Rob Janering, VAT Partner, Crowe UK

Jamie Mcleod, Senior manager Customs, Crowe UK

Tessa Hendriksen, Customs senior, Crowe Foederer


2. marec, 15:00 SEČ

Pravidlá EÚ pre obchodovanie na platforme

Mnohé podniky zásobujú svojich zákazníkov prostredníctvom platforiem. Tým sa otvára väčší trh, no zároveň sa vytvára väčší compliance. Regulačné orgány EÚ sa snažia presunúť bremeno a daňovú povinnosť na platformy. To opäť vytvára procesy dodržiavania pravidiel pre platformy aj ich používateľov. Webinár sa bude týkať existujúcich aj nových pravidiel.

Prednášajúci:

Peter Empsten, Tax Partner, Crowe Belgium

Bart Matthijssen, Indirect Tax Manager, Crowe Foederer

Rendall Hofman, Indirect Tax Partner, Crowe Foederer