Crowe Horwath Slovensko

Crowe Slovensko

Poskytujeme profesionálne obchodné služby. Sme členom siete Crowe Global, ktorá pôsobí v 150 krajinách sveta. 

Investície na Slovensku

Slovensko je veľmi atraktívna krajina pre investorov a podnikateľov. Ponúka vynikajúce podmienky pre podnikanie z hľadiska právnych, daňových a personálnych zdrojov.

Balík podpory podnikania v súvislosti s vírusom COVID-19

Globálna pandémia koronavírusu, známeho pod názvom COVID-19 čoraz viac postihuje všetky podniky a odvetvia, nie len tie najzraniteľnejšie.