Investíciena Slovensku

Investície na Slovensku

Investíciena Slovensku
Slovensko je veľmi atraktívna krajina pre investorov a podnikateľov. Ponúka vynikajúce podmienky pre podnikanie z hľadiska právnych, daňových a personálnych zdrojov.

Investície na Slovensku

Strategická lokácia
Kľúčová poloha v srdci Európy s veľkým vývozným potenciálom.
Eurozóna

Slovensko je od roku 2009 členom eurozóny ako jedna z mála krajín v strednej a východnej Európe (CEE) a jediná z V4.

Kvalifikovaná pracovná sila
Efektívna, kvalifikovaná a lojálna pracovná sila s vynikajúcou znalosťou viacerých jazykov.
Prvotriedna produktivita

Najvyššia miera produktivity práce v regióne.

Otvorenosť investorom

Neustále zlepšovanie konkurencieschopnosti slovenského podnikateľského prostredia.

Inovačnýekosystém
Najvyšší podiel pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou v CEE, pripravených na nové investície vynaložené do výskumu, vývoja a inovácií.
Otvorenosťtrhu

Slovenská ekonomika je jedna z najviac exportne orientovaných a otvorených hospodárstiev v EÚ.

Podporapodnikania

Systém atraktívnych investičných stimulov a osobitné daňové režimy pre činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Investície na Slovensku

Slovensko sa v rámci GFICA nachádza na 36. mieste spomedzi 109 krajín z celého sveta. Ako jeden z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich trhov v EÚ, Slovensko ponúka investorom okrem strategickej polohy, členstva v eurozóne a vysokokvalifikovanej pracovnej sily aj iné atraktívne dôvody na investovanie a podnikanie.

 

Stiahnuť brožúru

Kontaktujte nás

Alena Lipovska
Alena Lipovská
Country manager, Director
Crowe Slovensko

Zistiť viac o podnikaní na Slovensku