Ansatt i Crowe Vika arbeider med laptop

4 enkle steg for å registrere revisor for selskapet ditt

04.04.2022
Ansatt i Crowe Vika arbeider med laptop
Daniel Lönn, revisormedarbeider i Crowe.
Når du skal etablere et selskap er det viktig at alt er riktig fra dag én. Med en god revisor er du sikret en god flyt fra startfasen, noe som sørger for at selskapet drives effektivt og seriøst.

Steg 1) Finn ut om selskapet har revisjonsplikt

Alle som er pliktig til å levere årsregnskap er etter loven revisjonspliktige. Om du kan velge bort revisor avhenger blant annet av hvilken selskapsform man har og størrelsen på selskapet. En revisor vil bekrefte at selskapets regnskap er korrekt avlagt.

Det er valgfritt for et selskap å ha revisor under følgende forutsetninger:
  • Driftsinntekter er under 6 millioner kroner.
  • Balansesummen er under 23 millioner kroner.
  • Gjennomsnittlig antall ansatte overstiger ikke 10 årsverk.
Kommer man over én eller flere av disse terskelverdiene i et regnskapsår må man ha revisor påfølgende regnskapsår. Er man underlagt tilsyn fra for eksempel Finanstilsynet eller Tilsynsrådet for Advokater kan man ikke velge bort revisjon uansett terskelverdier.

Steg 2) Valg av revisor

I et selskap som har revisjonsplikt vil aksjonærene velge foretakets revisor gjennom en generalforsamling som innkalles av styret. Revisor skal ikke ha noen tilknytning til selskapet ut over å være revisor.

Hvorfor er revisor viktig for deg som aksjonær?

Steg 3) Melding om valg av revisor

For å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på selskapet, må du sende inn Samordnet registermelding, hvor man angir hvem som er revisor, via Altinn. Med innsendelsen skal vedlegges en generalforsamlingsprotokoll som viser valg av revisor. Valgt revisor må bekrefte oppdraget, gjennom en villighetserklæring, ved å signere meldingen elektronisk.

Steg 4) Hvordan sjekke status på innsendelsen

Du finner meldinger som er mottatt i forbindelse med innsending og behandling av Samordnet registermelding i innboksen i Altinn.

Flere fordeler med revisor

Selv om selskapet ikke har revisjonsplikt er det likevel mange fordeler ved å ha en revisor. Med Partner Revisjon har kunden en ekstra sikkerhet for at regnskapet er korrekt avlagt. Du har en kompetent person i et fagtungt miljø som følger selskapet tett og som det er lett å henvende seg til.

– Vi er en bra sparringspartner om din bedrift skal foreta seg noe «utenom det vanlige», eller man trenger tips til hvordan man burde innrette seg i henhold til lovverket,