Asymmetrisk informasjon

Hvorfor er revisor viktig for deg som aksjonær?

 

04.04.2022
Asymmetrisk informasjon
Aksjeselskap (AS) er den mest vanlige selskapsformen i Norge. Et aksjeselskap eies av en eller flere aksjonærer. Aksjonærene velger et styre som skal følge opp den daglige ledelsens drift, og hvordan ledelsen gjennom driften forvalter de verdiene aksjonærene har skutt inn i selskapet. Styret/ledelsen rapporterer tilbake til aksjonærene gjennom årsrapport og årsregnskap som fremlegges – og skal godkjennes av aksjonærene – på selskapets årsmøte (generalforsamlingen).