owners change

Lihtsustati osade võõrandamist

Alates 01.08.2020 on OÜ-l osakapitaliga 10 000 eurot võimalik osasid võõrandada ilma notari tõenduseta.

01.08.2020
owners change

1. Augustil 2020 jõustusid äriseadustikus muudatused, mis võimaldavad osaühingutel edaspidi lihtsamalt osasid võõrandada.

Vähemalt 10 000 euro suuruse osakapitaliga osaühingutel on nüüd võimalik loobuda ka osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu notariaalse vormi nõudest, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • Põhikirjas vastava muudatuse tegemiseks peab osaühingu osakapitali suurus olema vähemalt 10 000 eurot ning see peab olema täielikult sisse makstud. Olemasoleva osaühingu põhikirjas sellise muudatuse tegemiseks on vajalik kõigi osanike nõusolek. Seega ei saa vastavat muudatust teha enamuse otsusega, otsus peab olema kõigi osanike poolt heaks kiidetud;   
  • Juhatus peab äriregistrile viivitamata osanike andmete muudatusest teatama. Lisaks pandi kohustus ka osanikele endile – neil tuleb viivitamata juhatusele osanike andmetes toimunud  muudatustest teatada;
  • Osaühingu registrikaardile kantakse märge, et osaühing on loobunud osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu vorminõudest.

Samuti jõustus osa väikseima nimiväärtuse muudatus. Osa väikseim nimiväärtus väheneb ühelt eurolt ühe sendini, et tagada suurem paindlikkus osade suuruse määramisel.