msksud

Eesti võitleb koroonaviirusega 

Seoses koroonaviirusega peatati maksuvõlgadelt intressiarvestus. Töötukassa ulatab tööandjatele abikäe

27.03.2020
msksud
koroonaviirus

Nakkustest teatanud riikide arv ja 2019. aasta koroonaviirusega (COVID-19) nakatunud inimeste arv kasvab jätkuvalt. 11. märtsil 2020 kuulutas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) haiguse epideemiaks ning juhtumeid teatati kõigil mandritel, välja arvatud Antarktika. Ühtlasi tõuseb ka koroonaviiruse surmajuhtumite arv. Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra.

Seoses väljakuulutatud eriolukorraga teatas Maksu- ja Tolliamet 18. märtsil 2020, et 1. märtsist kuni 1. maini 2020 peatatakse hilinenud maksete puhul intresside arvestus. Finantsraskustesse sattunud ettevõtetel on võimalik tekkinud maksuvõlg tasuda kaheteistkümne osamaksena, et vähendada 3-kuulises eriolukorras tekkinud viiviseid 50%. 

Eesti Vabariigi Valitsus võttis tööandjate toetamiseks vastu meetmed, millega erikorra ajal vältida koondamisi ning jätkata töösuhet töötajatega. Alates 1. aprillist 2020 on tööandjatel võimalik taotleda 70% hüvitist töötajatele makstavast keskmiseks palgast. Selleks peavad aga täidetud olema vähemalt 2 järgmistest kriteeriumitest: 

tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;

tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda, kohaldatakse TLS § 35

tööandja on vastavalt TLS § 37 vähendanud vähemalt 30% töötajatest töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Töötukassa hüvitist on võimalik saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi (märts-mai 2020) jooksul. Olenevalt olukorrast ja Töötukassa ressurssidest võidakse meetmeid ka pikendada.