Daňové služby

Daňové poradenství

Každý den se někde na světě změní daňové zákony, pravidla či přístup regulátorů. Co bylo včera daňově efektivní, dnes přináší zvýšené náklady. 

Daňové služby Crowe

Daň z příjmů právnických osob
• Příprava či revize daňového přiznání
Daň z příjmů fyzických osob
• Příprava či revize daňového přiznání

• Návrh daňově efektivní struktury pro expaty a české občany žijící v zahraničí
Nepřímé daně
• Příprava přiznání k DPH

• Audit DPH a návrhy řešení transakcí s dopadem na DPH v rámci EU

• Poradenství v oblasti cel a nepřímých daní
Daňové due diligence
• Analýza transakcí, fúzí, akvizic a kapitálových restrukturalizací z daňového pohledu
Jednání s finančním úřadem
• Zastupování právnických osob před finančním úřadem v rámci šetření daňové správy

• Např. při vyvracení pochybností a daňových kontrolách
Převodní ceny
• Příprava či revize dokumentů s ohledem na převodní ceny

• Vyhodnocování parametrů transakcí z pohledu převodních cen
Nastavení a efektivnost vnitřních kontrol
• Např. podle pravidel Sarbanes-Oxley
Majetkové daně
• Příprava či revize daňového přiznání

• Posouzení základních dokumentů a transakcí a identifikace rizik
Daň z příjmů právnických osob
• Příprava či revize daňového přiznání
Daň z příjmů fyzických osob
• Příprava či revize daňového přiznání

• Návrh daňově efektivní struktury pro expaty a české občany žijící v zahraničí
Nepřímé daně
• Příprava přiznání k DPH

• Audit DPH a návrhy řešení transakcí s dopadem na DPH v rámci EU

• Poradenství v oblasti cel a nepřímých daní
Daňové due diligence
• Analýza transakcí, fúzí, akvizic a kapitálových restrukturalizací z daňového pohledu
Jednání s finančním úřadem
• Zastupování právnických osob před finančním úřadem v rámci šetření daňové správy

• Např. při vyvracení pochybností a daňových kontrolách
Převodní ceny
• Příprava či revize dokumentů s ohledem na převodní ceny

• Vyhodnocování parametrů transakcí z pohledu převodních cen
Nastavení a efektivnost vnitřních kontrol
• Např. podle pravidel Sarbanes-Oxley
Majetkové daně
• Příprava či revize daňového přiznání

• Posouzení základních dokumentů a transakcí a identifikace rizik

Kontakt

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Manger
Crowe