Daňové služby

Daňové poradenství

Abychom uspokojili zvyšující se očekávání podnikatelů, poskytujeme komplexní daňové poradenství jak pro tuzemské, tak mezinárodní společnosti.
Crowe

Daňoví zástupci

Crowe tým v České republice se skládá ze zkušených expertů, jejichž rozsáhlé zkušenosti v oblasti daní a účetnictví pomáhají našim klientům nastavit procesy, zlepšovat se na regionální úrovni a v nakonec také dobýt mezinárodní trh. Naši daňoví zástupci také zajišťují to, aby vše bylo v souladu se zákonem a veškerými nařízeními, což je důležité zejména v komplikovaných finančích situacích.

Crowe daňoví zástupci jsou také navíc členy organizací, jako je například Komora daňových poradců České republiky. Je kladen vysoký důraz na dodržování nejvyšších standardů integrity, pečlivosti a důvěrnosti. Naši poradci se také neustále vzdělávají ve svém oboru a účastní se různých školení a daňových konferencí.

Daňové služby

Daně ovlivňují téměř každou oblast podnikání. Daňové sazby, předpisy a smlouvy se neustále mění, a proto je stále důležitější plánování či identifikace potenciálních daňových rizik v této oblasti, a to jak v rámci českého, tak i globálního daňového systému. Pro to, abychom uspokojili neustále se zvyšující očekávání podnikatelů, Crowe Česká republika poskytuje celou řadu inovativních služeb v oblasti daňového poradenství pro společnosti obchodující na místní i mezinárodní úrovni.

Naše daňové poradenství začíná základními službami, jako je registrace k dani a příprava a vyplňování různých typů daňových přiznání. Pro středně velké podniky dále také nabízíme služby s vyšší přidanou hodnotou, jako je například posouzení daňových dopadů obchodních transakcí či hledání těchto transakcí a identifikace klíčových daňových rizik spojených se zvolenou obchodní strategií. Všechny služby jsou zároveň prováděny v souladu s českou legislativou.  

Co nabízíme:

Standardní daňové poradenství
Daňová compliance                 
Daňové Due Diligence             
Poradenství v oblasti převodních cen
Daňový zástupce
Vypořádání daně z příjmů fyzických osob - cizinci
Registrace a vracení DPH v České republice
Zaměstnanecké akciové plány (ESOP)
Standardní daňové poradenství
Daňová compliance                 
Daňové Due Diligence             
Poradenství v oblasti převodních cen
Daňový zástupce
Vypořádání daně z příjmů fyzických osob - cizinci
Registrace a vracení DPH v České republice
Zaměstnanecké akciové plány (ESOP)

Daňové poradenství

Kontakt

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe