Audit

Audit

Naše auditorské služby vycházejí z mezinárodních standardů a pokrývají hlavní rizika Vašeho podnikání

Auditorské služby

Auditorské služby v České republice

Crowe Česká republika poskytuje auditorské služby, které pomáhají našim klientům dosáhnout jejich cílů. Naše služby zahrnují zejména statutární audit, interní audit, transakční poradenství (Due diligence, M&A) a další poradenské činnosti.

Statutární audit je naším nejpopulárnějším produktem. V rámci statutárního auditu provádíme analýzu a vyhodnocení rizik a na základě těchto analýz připravujeme strategii a plán finančního auditu a vyhodnocujeme účetní i neúčetní informace relevantní pro účely finančního výkaznictví. Společně s ostatními společnostmi v síti Crowe provádíme také audity konsolidovaných účetních závěrek, a to jak na úrovni komponentního auditora, tak na úrovni auditora skupiny.

Interní audit a účast na interních auditech v mezinárodních společnostech je další službou, kterou poskytujeme. Tato služba se zaměřuje na identifikaci nedostatků vnitřního kontrolního systému, případně na ověření plnění stanovených interních kontrol. Naši auditoři poskytují poradenství v oblasti nastavení interního kontrolního prostředí s cílem eliminace rizik podvodů a chyb, kterých se mohou zaměstnanci klientů dopouštět.

V neposlední řadě provádíme pro naše klienty transakční poradenství, zejména due diligence a přeměny obchodních společnosti (M&A).

Cílem těchto služeb je poskytovat klientům relevantní a spolehlivé informace pro rozhodování a zlepšování jejich podnikání.

Audit

Pomůžeme vám i s přípravou na audit

  • Připravíme účetní závěrky podle českých účetních standardů včetně přípravy výroční zprávy a zprávy o vztazích
  • Připravíme účetní závěrky podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví
  • Připravíme konsolidované účetní závěrky
  • Připravíme konsolidační balíček
  • Připravíme stanoviska k řádnému zaznamenávání komplexních účetních transakcí (podle českých či IFRS standardů)

Co nabízíme:

Služby interního auditu
Transakční poradenství
Služby statutárního auditu
Služby interního auditu
Transakční poradenství
Služby statutárního auditu

Kontakt

touv
Tomáš Uvíra
Audit and Accounting Director
Crowe