Audit

Audit

Naše auditorské služby vycházejí z mezinárodních standardů a pokrývají hlavní rizika Vašeho podnikání

Auditorské služby

Auditorské služby Česká republika

Auditorské služby zahrnují zejména kontrolu finančních výkazů účetních jednotek, přičemž klíčovým cílem auditu poskytnutého externím auditorem je ověření, že údaje uvedené v účetní závěrce a ve výroční zprávě odrážejí skutečnou finanční situaci podniku a že společnost při sestavování účetní závěrky a výroční zprávy dodržela všechny zákonné požadavky. Crowe Česká republika poskytuje auditorské služby, které pomůžou Vaší společnosti nejen dodržovat příslušný právní rámec, ale pomohou také budovat důvěru ve Vaši společnost, identifikovat podnikatelská rizika a zachovat transparentnost společnosti.

Naše auditorské služby vycházejí z mezinárodních auditorských standardů (ISA). Neustále se snažíme zlepšovat kvalitu námi nabízených služeb, a to zejména prohlubováním znalostí našeho týmu. Je pro nás obzvláště důležité udržovat úzkou komunikaci s našimi klienty během celého procesu auditu prováděného jak pro lokální, tak pro mezinárodní společnosti.

Přináší Vám Váš auditor hodnotu, kterou si zasloužíte?

Profesionální auditoři

V Crowe kombinujeme naše mnohaleté znalosti a zkušenosti nabyté při auditech podniků různého zaměření a různých odvětví s globálním know-how sdílenými v mezinárodní sítí Crowe tak, abychom vždy vyšli vstříc co nejlépe potřebám našich klientů. Poskytujeme profesionální auditorské služby, které pomáhají našim klientům procházet změnami v podnikatelském prostředí a zůstat ve střehu v případě, že dojde k neočekávaným událostem.

Audit
Auditorské služby Crowe vycházejí z mezinárodních standardů (ISA) a pokrývají hlavní rizika související s vaším podnikáním. Nabízíme vám:

Audit a ověření

Statutární audit účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek připravených podle české legislativy či mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS)

Dobrovolný audit nebo prověrka účetních závěrek připravených podle české legislativy či mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS)

Audit pro zvláštní účely (ověřování jednotlivých prvků účetní závěrky, ověřování zahajovacích rozvah apod.)

Prověření specifické oblasti vaší činnosti (např. na základě dohodnutých postupů)

Audit nebo prověrka konsolidačního balíčku, který zahrnuje ověření podkladů pro konsolidaci mateřské společnosti podle IFRS, US GAAP nebo jiných účetních principů

 


Příprava na audit

Pomůžeme vám i s přípravou na audit

  • Připravíme účetní závěrky podle českých účetních standardů včetně přípravy výroční zprávy a zprávy o vztazích
  • Připravíme účetní závěrky podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví
  • Připravíme konsolidované účetní závěrky
  • Připravíme konsolidační balíček
  • Připravíme stanoviska k řádnému zaznamenávání komplexních účetních transakcí (podle českých či IFRS standardů)

Co nabízíme:

Auditní služby
Služby interního auditu
Transakční poradenství
Auditní služby
Služby interního auditu
Transakční poradenství

Kontakt

Tomas Uvira
Tomáš Uvíra
Audit and Accounting Director
Crowe